Nu ook écht gratis trouwen in Bergen op Zoom

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Naar aanleiding van berichten in de media besloot het college van de gemeente Bergen op Zoom vandaag om met directe ingang geen administratieve kosten meer in rekening te brengen voor administratieve handelingen bij het sluiten van een huwelijk. Omdat dit in strijd is met de wet stopt het college per direct het innen van deze kosten.

In de ‘Wet tot regeling der heffing van regten wegens de verrigtingen van den ambtenaar van den burgerlijken stand’ uit 1897 staat dat een gemeente tenminste één keer in de week de gelegenheid moet geven om gratis te trouwen. Dit wetsartikel is van oorsprong bedoeld voor bruidsparen die de kosten van een burgerlijk huwelijk niet kunnen betalen. In Bergen op Zoom kunnen bruidsparen gratis trouwen op dinsdagmorgen, om 9.00 uur en om 9.15 uur.

Aanpassen en compensatie

Omdat het vermoeden bestond van oneigenlijk gebruik van deze regeling, werd met ingang van 2015 in de legesverordening opgenomen dat er voor de ‘in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking’ een bedrag van €55,50 in rekening werd gebracht.

Aangezien nu is gebleken dat die verordening op dit punt strijdig is met de wet, heeft het college vandaag besloten het innen van de administratieve kosten per direct te stoppen. Bij de vaststelling van de legesverordening 2020 wordt dit artikel aangepast. Op korte termijn maakt het college bekend op welke wijze bruidsparen gecompenseerd worden die sinds 2015 onterecht leges betaalden.

  • De commotie in zowel veel landelijke als lokale media was ontstaan door een gepubliceerd onderzoek van ThePerfectWedding.nl over gratis trouwen in Nederland.

Bron: Gemeente bergen op zoom

Afbeelding (uitsnede): skeeze / Pixabay