Omwonenden Op de Weele geven de strijd niet zomaar op

V.l.n.r: Robbert Boon, Sandrina van Zunderd en Chris Oerlemans

BERGEN OP ZOOM – Stomverbaasd waren ze, de bewoners van Nieuwe Vesting, toen wethouder Patrick van der Velden recent uitspraken deed over de kwestie Op de Weele. De bouwplannen van de 25 meter hoge flat gaan gewoon door, liet hij weten. En dat terwijl de hoorzittingen, waarin maar liefst 35 bezwaren besproken worden, nog moeten plaatsvinden.

Sandrina van Zunderd, Robbert Boon en Chris Oerlemans zijn drie van de bezwaarmakers. Wat in hun wijk ontstond, nadat vorig jaar ineens bleek dat er zo’n hoog gebouw in hun wijk zou komen, loog er niet om. Tijdens een infoavond op 3 oktober kregen de bewoners te horen wat er ging gebeuren, volgens hen alsof het een voldongen feit was. Sandrina: “We gingen er vol goede moed heen maar kwamen er bijna allemaal murw van terug. Daar werd doodleuk gezegd dat er niets meer tegen te doen was.”

Voorbereidingen al begonnen

Die terneergeslagen sfeer in de wijk sloeg al snel om in vechtlust. “Daarbij voelden we ons gesteund door de Vereniging Binnenstad”, vertelt Robbert. “Die hebben ons met hun ervaring echt op weg geholpen.” Uiteindelijk dienden de bewoners 35 bezwaren in, wat neerkomt op protesten van meer dan de helft van de bewoners in de wijk. Die hoorzittingen vinden plaats op 29 januari en 5 februari. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente een voorschot heeft genomen op de uitkomst ervan, door aan te kondigen dat de bouw gewoon door gaat. In ieder geval geldt dat wel voor de voorbereidende werkzaamheden. Er wordt al volop gegraven. Het draagt er niet aan bij dat de omwonenden zich erg serieus genomen voelen.

Daar zit ook een deel van de pijn bij de bezwaarmakers. Oerlemans legt uit: “Vanaf het begin verwezen de makelaars, bouwers maar óók de gemeente ons naar de website Scheldevesting.nl voor informatie. Daarop heeft nooit zo’n grote toren gestaan. Pas toen we daar tegen gingen protesteren kwam de wethouder ineens op de proppen met het feit dat we dit hadden kunnen vinden op een heel andere, landelijk site. Daar is eerder met geen woord over gerept.” Het gevoel leeft zeer sterk dat dit bewust steeds is verzwegen. Net als het idee dat er niet écht geluisterd wordt naar de bezwaren.

Verkoop ook gestokt

Het gaat niet alleen over de hoogte en schaduwwerking. Bewoners vinden de bouwstijl helemaal niet passen in de wijk en vrezen dat de parkeer- en verkeersdruk onevenredig groot wordt. Er is maar één toegangsweg en dat blijft zo, aldus Sandrina. Ze zien het feit dat de verkoop van de openliggende percelen ineens stokt ook als een duidelijk teken. “Nu mensen weten wat er komt, is de interesse ineens weg”, vertelt Robbert.

En dan is er nog de emotionele chantage die de buurtgenoten voelen betreffende WiBoZ, een kleinschalig wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat wordt gezien als onderdeel van het Op de Weele project maar is een apart pand, waar omwonenden geen enkel probleem mee zouden hebben. De strijd betreft echt alleen de hoge flat, die ze geen van allen aan hebben zien komen. Het enige positieve dat het vooralsnog de buurt heeft gebracht is een enorm saamhorigheidsgevoel.

Meer lezen: