Onderzoeksprocedure naar De Schelp in oktober van start

Wordt het een onafhankelijk onderzoek, zoals het college voorstelt; of een politiek gestuurde afrekenopdracht, zoals de BSD vreest? De raad gaat vanaf oktober aan de slag met een gedegen onderzoek 'naar wat er fout ging' bij zwembad De Schelp. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse raad gaat in een stuurgroep bekijken hoe het onderzoek naar 'wat er fout ging' bij De Schelp wordt uitgevoerd. In oktober zal de gemeenteraad een stuurgroep vastgestellen. Deze stuurgroep gaat vervolgens een onderzoeksopdracht uitzetten bij een extern bureau en blijft het onderzoek 'op de voet volgen', zo verduidelijkt burgemeester Frank Petter. Woensdagavond is de gemeenteraadscommissie akkoord gegaan met de procedure. Alleen BSD'er Louis van der Kallen blijft gekant tegen een in zijn ogen 'politiek gestuurde onderzoeksopdracht'. "Ik wens iedereen sterkte, wij voeren ons eigen onderzoek uit", aldus de BSD'er

De commissie kreeg de keuze uit twee mogelijkheden voorgelegd: een stuurgroep van vier raadsleden óf een brede raadswerkgroep waarin alle raadsfracties vertegenwoordigd zijn. Een meerderheid van de partijen geeft de voorkeur aan de eerste variant – waarbij GroenLinks voorstelt om twee raadsleden uit de coalitie en twee uit de oppositie te vertegenwoordigen.

Toekomst

De raadscommissie staat uitvoerig stil bij nut en noodzaak van een onderzoek. Het CDA wil dat de onderzoeksopdracht in elk geval door de raad wordt vastgesteld, aldus commissielid Hans-Peter Verroen. Andere fracties richten vooral het vizier op de toekomst. "De hoofdvraag is: wat kunnen we als raad hiervan leren", aldus raadslid Louis Weyten van Lijst Linssen. Hij wil dat de raad te allen tijde de mogelijkheid moet hebben om het onderzoek bij te sturen. "Als je spreekt over een onderzoek, dan komen de woorden onafhankelijk en objectief naar voren", aldus Joey van Aken (PvdA), "Het voorstel komt redelijk in de buurt van een raadsenquete", zegt hij. Wel vindt hij het plan 'nogal breed' geformuleerd. "Een procesvoorstel zonder inhoud, zeker zonder heden en verleden, heeft geen betekenis." Van Aken wil weten hoe het destijds is gegaan bij de aanbesteding en de bouw, welke overwegingen toen gemaakt zijn.

Zicht op de toekomst

Steunpunt Bergen op Zoom is voorstander van een gedegen onderzoek. "Voorkómen met zicht op de toekomst", aldus woordvoerder Ton van Dorst. Bij GBWP is de fractie vooral benieuwd of er wellicht nog meer te verwachten is. "Hoe staat het nu met het toezicht op de veiligheid van gemeentelijke gebouwen", aldus Every Weys (GBWP). Rian Govers (VVD) is ook voorstander van een verbreding van de taken: "Misschien het idee om vanuit elke fractie een deelnemer in een werkgroep aan te wijzen, die zich met veiligheid gaat bezighouden."

Eigen onderzoek

De BSD voert een eigen onderzoek uit, en dat is nu ruim een maand aan de gang – aldus raadslid Louis van der Kallen. "Iedereen moet maar onderzoeken wat deze wil, de BSD neemt haar eigen verantwoordelijkheid." Daarnaast hecht Van der Kallen waarde aan onafhankelijkheid. "Raadsfracties die in het verleden wethouders hebben geleverd, of dat nog steeds doen, zouden niet in zo'n commissie moeten deelnemen." Peter van den Ouden (GroenLinks) kan zich de terughoudendheid van de BSD voorstellen. "Afrekenen, dat moet je niet willen." Toch is Van den Ouden het eens met de voorgestelde procedure. Hij is voorstander van een "team in kleiner verband, van coalitie en oppositie." Voor D66-raadslid Carinne Elion mag de opdracht aan de stuurgroep scherp geformuleerd worden: "Is in alle fasen voldoende voldaan aan de veiligheidsnormen", zo stelt ze.