Ook Lijst Linssen ‘verbijsterd’ over plannen Bravis

BERGEN OP ZOOM – De ene na de andere partij geeft aan onaangenaam verrast te zijn door de voornemens van Bravis om al in 2025 te gaan beginnen met de verhuis naar een nieuwe, regionale locatie buiten de stad. Ook Lijst Linssen meldt zich bij het college en wil aanpassing van die plannen.

Lijst Linssen geeft aan 'met verbijstering kennis te hebben genomen' van de aangekondigde verhuis. Eigenlijk was 2030 het jaar waarin dit moet aanvangen maar Bravis wil dit om meerdere redenen vervroegen. Het zou efficiënter zijn en kostenbesparend, maar ook de geboden zorg ten goede komen. Eerder al stelden PvdA en PUNT vragen over de vervroegde plannen. Niet alle raadsleden geloven evenveel van die besparingen en het feit dat de zorg verder weg komt te staan van de gemeente valt eveneens niet goed.

Motie aangekondigd

Ook Lijst Linssen wil van B en W weten in hoeverre er overleg is tussen Bravis en de gemeente, bijvoorbeeld over het feit dat al in 2025 aan de herlocatie wordt begonnen. Met de gemeenteraad is er door het college nooit over gesproken en dat verbaast de fractie nogal. Verder wil de partij dat het college er op inzet dat het Bergse ziekenhuis blijft, alleen al omdat er volop is geïnvesteerd in bijvoorbeeld het Moeder en Kind Centrum. Eventueel zou B en W zelfs ondersteuning moeten zoeken bij de landelijke overheid, omdat een ziekenhuis in een regio van zo'n 100.000 inwoners op z'n plaats en nodig is. Bovendien is de afgelopen jaren door de gemeente behoorlijk geïnvesteerd in de bereikbaarheid en parkeerproblematiek rond Bravis.

Tijdens de komende raadsvergadering hoopt de fractie alle collega-raadsleden vóór een motie te krijgen die stelt dat er op z'n minst essentiële zorgvoorzieningen binnen de gemeentegrenzen behouden moeten blijven.