PvdA: gemeente moet moskeeën veiliger maken tegen geweld

De Ulu-moskee in Bergen op Zoom. Het Bergse PvdA-raadslid Abdelaziz Danjaoui is bezorgd over de veiligheid van de moskeeën, na recente dreigbrieven die elders in het land bij gebedshuizen binnenkwamen. (Foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – PvdA-raadslid Abdelaziz Danjaoui is danig geschrokken van dreigbrieven, die diverse moskeeën door het hele land hebben ontvangen. Hij is bezorgd over de situatie in Bergen op Zoom en vraagt het College van B&W of er ook hier bedreigingen bekend zijn. Bovendien wil het raadslid dat de gemeente actie onderneemt om geweld richting de moskeeën te voorkomen. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan het College. Daarbij wil hij weten welke maatregelen de gemeente genomen heeft om, samen met de moskeebesturen, de gebedshuizen in Bergen op Zoom veiliger te maken.

Volgens Danjaoui hebben diverse moskeën recentelijk een anonieme brief ontvangen hebben met bedreigende teksten. Daarin wordt 'hoog bezoek' aangekondigd en de islam aangeduid als een 'valse en duivelse religie'. De dreigbrief is ondertekend met Nazi-symboliek zoals een hakenkruis en een adelaar. "Verschillende gebedshuizen hebben aangifte gedaan." Het gaat om moskeeën in onder meer Nijmegen, Leiden, Rotterdam en Den Haag. De getroffen moskeeën hebben inmiddels steunbetuigingen ontvangen van joodse organisaties, zo merkt het PvdA-raadslid op, omdat deze bevolkingsgroep "als geen ander weet waar dit uiteindelijk toe kan leiden."

Aparte registratie

Geweld aan islamitische gebedshuizen wordt bovendien onvoldoende geregistreerd, constateert het PvdA-raadslid. "Wanneer een raam wordt ingegooid bij een moskee, schaart de politie zoiets vaak onder ‘standaard’ incidenten zoals vernieling. Op die manier wordt onvoldoende zichtbaar dat het mogelijk om moslimdiscriminatie gaat." Hij pleit dan ook voor een aparte registratie van islam-gerelateerde geweldsdelicten.

Dialoog

De Bergse PvdA-raadsfractie wil bovendien een dialoog tussen moslims en niet-moslims in Bergen op Zoom. "Want de dialoog zorgt voor verbondenheid en begrip." Daarom vraagt Danjaoui welke acties en initiatieven het College heeft ondernomen om de kloof tussen moslims en niet-moslims te dichten.

Reactie Ulu Moskee

Namens de Turkse Ulu Moskee reageert voorzitter Huseyin Turk op de kwestie: "De Ulu moskee heeft geen dreigbrief gehad. Wel is enige tijd geleden een ruit ingegooid. Hoewel de Bergse gemeenschap het goed met elkaar kan vinden, moeten dit soort incidenten serieus genomen worden en keihard aangepakt  worden."