PvdA maakt zich zorgen over meerdere verkeerssituaties

BERGEN OP ZOOM – Namens de Bergse PvdA heeft raadslid Han Verbeem een tweetal brieven aan het college gestuurd over zorgen betreffende een aantal verkeerssituaties in de stad. Zijn fractie vindt dat er snel wat moet gebeuren aan de Zoombrug en aan de kruising op de Zoomdam.

Op de Zoomdam komen vijf wegen bij elkaar: Boerenverdriet, Halsterseweg, Noordzijde Zoom, Zuidzijde Zoom en de Burgemeester Stulemeijerlaan. Een zeer onoverzichtelijk situatie is het nu, vindt de PvdA, die met name in de spits en als de schoolgaande jeugd massaal voorbij komt al voor veel (bijna)ongelukken heeft gezorgd. “Bovendien neemt de intensiteit van het (fiets)verkeer toe met de nieuwe snelfietsverbinding over het Garnizoenspad”, stelt Verbeem. Jaren geleden was er sprake van de aanleg van rotonde. Daar zijn buurtbewoners zelfs nog schriftelijk over geïnformeerd toentertijd. Daarna is het ‘angstvallig stil' geworden, vindt de PvdA. De fractie wil van het college weten hoe het zit met die plannen en vraagt in dezelfde brief ook nogmaals aandacht voor de toegenomen parkeerdruk in die buurt.

Brug Noord- en Zuidzijde Zoom

Het tweede schrijven van de fractiesecretaris betreft de verkeersveiligheid van fietsers- en voetgangers op en om de brug tussen Noord- en Zuidzijde Zoom. Met name aan de zuidzijde Zoom is veel verkeer, stelt Verbeem, en dit leidt tot gevaarlijke situaties als fietsende scholieren -vaak in grotere groepen- de weg willen oversteken van of naar de brug. Ook hier moet dringend naar gekeken worden, zo wil de fractie: “De PvdA vindt dat fietsers een streepje vóór hebben in deze tijd van milieubewustzijn en zuiniger omgaan met fossiele brandstoffen. Is het college bereid om de gemeente Bergen op Zoom op de kaart te zetten als fietsvriendelijke gemeente, met veilige routes en oversteekplaatsen op de doorgaande (fiets)verbindingen?”