PvdA op de bres voor werkbegeleiding kwetsbare jongeren

De rijksoverheid heeft geen geld meer om kwetsbare jongeren te begeleiden naar werk. En dat raakt ook Bergen op Zoom, aldus PvdA-politici Joey van Aken en Chrisy Lebeau. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – De PvdA vreest dat door het wegvallen van Europese ESF-gelden een grote groep kwetsbare leerlingen in de knel komt. En dat raakt óók Bergen op Zoom, zo schrijven raadslid Joey van Aken en burgerlid Christy Lebeau vandaag in een brief aan het college van B&W. Beide fractieleden vragen de burgemeester en wethouders om in Den Haag aan te bel te trekken. Want, zo stellen de briefschrijvers: de oorzaak ligt bij de beleidskeuzes van kabinet Rutte-III. Bovendien zou het college zonodig zelf de portemonee moeten trekken om in Bergen op Zoom de werkbegeleiding voor deze groep veilig te stellen, aldus de briefschrijvers.

"Geen netwerk waar je op terug kan vallen voor een baan. Onzeker hoe jij mensen kan benaderen voor werk. In spanning of je direct werk kan vinden waarmee je de lopende rekeningen kan betalen. Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen hiermee", aldus Van Aken en Lebeau. "Jobcoaches helpen, dankzij een EU-bijdrage, leerlingen met de begeleiding naar werk. De begeleiding is succesvol maar als het aan Rutte-III ligt verandert dit."

Op=op

Echter, de beschikbare Europese gelden die vanuit het Rijk worden toegewezen raken eerder op dan verwacht. En extra geld uit Brussel is niet te verwachten, aldus de PvdA'ers, vanwege de vastgelopen begrotingsonderhandelingen tussen Nederland en de EU. "De consequenties: de komende drie jaar is er in Nederland geen geld voor begeleiding, jobcoaches verliezen hun baan en ruim 65.000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning." De rijksoverheid is niet van plan het tekort uit eigen middelen aan te vullen: de staatssecretaris zou het principe 'op=op' hanteren en daarmee dreigt de subsidiestroom op te drogen.

Zeker zijn

De PvdA wil dat jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. "Op = op geldt wat ons betreft niet", stellen de briefschrijvers en het tweetal heeft diverse vragen aan het Bergse college: zo willen ze weten hoeveel jongeren, stagebegeleiders en jobcoaches in Bergen op Zoom geraakt worden door het wegvallen van de gelden uit het Europees Sociaal Donds. En hoeveel Bergse jongeren niet meer naar werk begeleid worden door het wegvallen van de ESF-gelden (Europees Sociaal Fonds).

Gekissebis

Verder vinden Van Aken en Lebeau dat kwetsbare jongeren niet de dupe moge worden van 'gekissebis over centen'. De polici vragen het college daarom de begeleiding naar werk voor deze groep te garanderen. "Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan", zo schrijven ze. "Is de gemeente Bergen op Zoom bereid om via cofinanciering opnieuw bij te dragen aan de projecten voor werkbegeleiding?" Tenslotte willen de PvdA-fractieleden weten of het college bereid is om bij staatssecretaris Tamara van Ark de zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk. "Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen", vragen de briefschrijvers. "Zo nee, waarom niet?" De PvdA-raadsfractie wil van het college binnen 30 dagen een schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen.