PvdA organiseert referendum over zwembad De Schelp

BERGEN OP ZOOM – De PvdA gaat een referendum organiseren over zwembad De Schelp. Dat hebben de sociaaldemocraten donderdagavond bekendgemaakt tijdens de gemeenteraadsvergadering. Op de agenda van de avond staat ook het dossier rondom het zwembad. PvdA-fractieleider Joey van Aken doet de oproep aan inwoners van Bergen op Zoom om het referendum te ondersteunen.

Op 8 maart jl. is zwembad De Schelp op last van de gemeente gesloten. Het stadsbestuur nam dit besluit naar aanleiding van een rapport over het zwembad. Daar staat in geschreven dat er corrosie in de staalconstructie van het gebouw zit. "Nu, een kleine drie maanden later, is het nieuwe college met verschillende scenario’s gekomen voor het zwembad", zo stelt Van Aken. "De inhoud van deze scenario’s verschilt, met uiteraard ook verschillende prijskaartjes.  Het stadsbestuur wil de inhoudelijke behandeling van dit dossier graag geheim houden, iets waar wij als PvdA Bergen op Zoom erg op tegen zijn."

Naar mening van de Bergse PvdA speelt het zwembad een dermate grote rol in onze gemeente en daarbuiten, dat inwoners en belanghebbenden het recht moeten hebben om dit proces te kunnen volgen. "Ook hebben zij het recht om te weten waar iedereen staat in dit dossier." De situatie rondom zwembad de Schelp, maar ook de financiële situatie van de gemeente Bergen op Zoom en de maatschappelijke onrust, hebben de PvdA aan het denken gezet.

“Wij zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de inwoners van onze gemeente het recht moet kunnen hebben om zich uit te spreken over de toekomst van het zwembad. Wij willen dit graag vorm geven in een lokaal referendum.”, zeggen Joey van Aken en Adam Ahajaj. Tijdens de afgelopen gemeenteraadscampagne heeft de PvdA, net als veel andere politieke partijen, ingezet op méér inspraak en dialoog met inwoners.  O.a. door het organiseren van dit referendum willen wij recht doen aan deze belofte.

Wat nu? 

Tot 28 juni hebben wij de tijd om ten minste 200 handtekeningen te verzamelen, aldus Van Aken. "Op vrijdagochtend 8 juni om 11.00 zal de PvdA in het gemeentehuis het startschot geven voor de inzameling van de handtekeningen. De handtekeningen zijn nodig om het voorstel voor een referendum inhoudelijk te kunnen bespreken in de gemeenteraad. Na goedkeuring van de raad, zijn er nog eens 3000 handtekeningen nodig om een officieel verzoek in te kunnen dienen voor het referendum. We krijgen dan zes weken de tijd om deze benodigde handtekeningen te verzamelen."

Oproep

Daarom doet de PvdA een oproep aan de bewoners van Bergen op Zoom: “BIJ DEZE ROEPEN WIJ ALLE KIESGERECHTIGDE INWONERS VAN DE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM  OPTE TEKENEN VOOR HET REFERENDUM. U KUNT ALS INWONER ZIJNDE ALLEEN UW HANDTEKENING ZETTEN OP HET STADHUIS ZELF, VOORZIEN VAN UW LEGITIMATIEBEWIJS.”