PvdA-raadslid: waarom is de raad niet geïnformeerd over windmolenpark?

Als het aan het ministerie van Defensie ligt, komt er geen windmolenpark in de Auvergnepolder. De geplande turbines, die aanmerkelijk groter zijn dan de huidige op de Bandijk, zouden de signalen kunnen verstoren van het vliegverkeer van en naar Woensdrecht. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Robin Hiller)

BERGEN OP ZOOM – De PvdA in Bergen op Zoom is verrast over de bezwaren die het ministerie van Defenstie heeft, tegen de plaatsing van windturbines in de Auvergnepolder. Deze week kwam in het nieuws dat Defensie de plannen wil tegenhouden omdat de turbines het vliegverkeer van en naar Woensdrecht zouden hinderen. Van Aken had graag gezien dat het college de gemeenteraad op de hoogte had gesteld van deze 'nieuwste ontwikkelingen', zo schrijft hij. Nu heeft het raadslid dit via de media moeten vernemen.

"Waarom is de raad niet middels een brief op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen rondom de windmolens", zo vraagt het raadslid aan het college. Verder wil Van Aken weten of het gemeentebestuur van buurgemeente Tholen (grenzend aan de Avergnepolder) middels een brief op de hoogte gesteld is van de laatste ontwikkelingen rondom de windmolens. Mocht dat niet het geval zijn, dan wil hij weten wat de beweegredenen van het Bergse college zijn om Tholen niet actief te informeren.

Informeren van de bewoners

Verder vraagt het PvdA-raadslid aan het college: "Op welke wijze worden de bewoners van de Auvergnepolder geinformeerd over de nieuwe ontwikkelingen, en: hoe verloopt het contact met de bewoners van de Auvergnepolder?" Tenslotte haalt Van Aken een citaat van wethouder Andrew Harijgens aan, waarin de lokale bewindsman zegt 'op zoek te gaan naar alternatieven'. "Naar welke alternatieven gaat het college nu op zoek", zo vraagt Van Aken zich af. "Worden de bewoners van de Auvergnepolder betrokken bij het zoeken naar alternatieven?"