Raadslid Ahajaj: met de voorschool maken álle kinderen een gelijke start!

Het is belangrijk om taalachterstanden bij kinderen al in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Daarom pleit raadslid Adam Ahajaj voor het bevorderen van voorschools onderwijs voor kinderen uit vooral kansarme wijken en gezinnen van niet-westerse achtergrond. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Neifo)

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Adam Ahajaj (PvdA) wil dat taalachterstand bij kinderen al in een vroeg stadium wordt gesignaleerd en aangepakt. Hij maakt zich sterk voor een voorschoolse begeleding, de zogeheten 'voorschool' waarbij taal- en ontwikkelachterstanden al in de peuterleeftijd worden 'bijgespijkerd'. Met name kinderen die opgroeien in kansarme wijken en uit gezinnen van niet-westerse achtergrond zouden een vergrote kans hebben op een taalachterstand. Daarom heeft Ahajaj een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders om aandacht te vragen voor de voorschool; daarbij noemt Ahajaj het voorbeeld van basisschool De Grebbe waar taalbegeleiding gegeven wordt op de peuterspeelzaal.

"De ontwikkeling van een kind mag nooit afhankelijk zijn van de wijk waarin het kind opgroeit", zo stelt Ahajaj in zijn brief aan het college. "Ook de achtergrond zou hierbij geen rol mogen spelen. Toch zien we in de praktijk vaak dat kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond, of kinderen die opgroeien in kwetsbare wijken in de stad, bijvoorbeeld met een taalachterstand aan hun basisschool-avontuur beginnen."

Valse start met taalachterstand

Kinderen die het basisonderwijs ingaan met een taalachterstand, maken een valse start. Niet alleen op korte termijn, zo stelt Ahajaj, maar ook op de lange termijn heeft dit vele negatieve gevolgen voor onze stad en deze inwoners zelf: "Zo zien we bijvoorbeeld dat deze kinderen later moeilijker aan een baan komen en moeilijker aansluiting vinden bij de rest van de samenleving." Veel van deze maatschappelijke problemen zijn volgens het PvdA-raadslid het beste te tackelen in een zo vroeg mogelijk stadium. "Zo is voorschool bijvoorbeeld een goede manier om taalvaardigheid en sociale vaardigheden te verbeteren."

De Grebbe

In Bergen op Zoom wordt al goed samengewerkt tussen basisscholen en peuteropvang, zo constateert Ahajaj. "Een goed voorbeeld hiervan is basisschool De Grebbe. Zij werken samen met een peuterspeelzaal die in hetzelfde gebouw is gevestigd, waar wordt ingezet op taalvaardigheden. De afgelopen jaren zijn er veel positieve geluiden te horen met betrekking tot het functioneren van deze basisschool en de door hen gebruikte constructie."

Vragen aan B&W

De Partij van de Arbeid is erg benieuwd naar soortgelijke samenwerkingen elders in onze gemeente, zo schrijft het raadslid in zijn brief aan het college. "Wij zouden graag zien dat dit soort samenwerkingen gestimuleerd worden en bijgestaan worden op verschillende manieren." Daarbij stelt hij in zijn brief een aantal vragen aan de burgemeester en wethouders: zo wil hij weten of de gemeente zich nu al bezig houdt met het fenomeen ‘voorschool’, om de genoemde maatschappelijke problemen aan te pakken. Ook is het raadslid benieuwd of er meerdere samenwerkingen gaande zijn of op stapel staan, zoals die van van basisschool de Grebbe. En vooral: wat is de bijdrage van de gemeente -ook in maatschappelijke zijn- aan deze initiatieven. "Welk bedrag staat er jaarlijks open voor het basisonderwijs? En waar wordt dit geld concreet aan besteed?"

Empoweren

Raadslid Ahajaj vindt dat het gemeentebestuur constructies en initiatieven die gericht zijn op voorschoolse taalbegeleiding moet 'empoweren' oftewel versterken: "Zodat er op gemeentelijk niveau een beleid gecreëerd kan worden waarbij we kinderen op jongere leeftijd helpen bij het verbeteren van verschillende vaardigheden." Adam Ahajaj en zijn fractie willen van het college binnen dertig dagen een schriftelijke reactie op de brief.

Video: Raadslid Adam Ahajaj heeft zelf een video gemaakt waarin hij uitlegt waarom de voorschoolse taalbegeleiding zo belangrijk is.