Speeltuin gaat toch dicht, gemeente komt er niet uit met huidige stichting

BERGEN OP ZOOM – Ondanks het voornemen van wethouder Patrick van der Velden om Stadsspeeltuin Van Glymes open te houden, gaan de poorten toch dicht. In ieder geval tijdelijk. De gemeente laat weten dat het bestuur van de speeltuin niet mee wil werken aan het openhouden.

Al jaren kampt de stichting die achter de speeltuin zit met grote schulden. Er worden bedragen genoemd van vier ton maar liefst. Een behoorlijk deel ervan betreft leningen die verstrekt zijn door de gemeente aan het bestuur van de speeltuinorganisatie. Het lukt niet om die af te lossen, werd al eerder duidelijk. Reden voor de stichting om te willen stoppen. Daarmee zijn de bestuurders echter niet zo maar van hun verantwoordelijkheden af en daar wringt de schoen.

Beheer overnemen

De gemeente is al enige tijd in overleg met het betreffende speeltuin-bestuur en heeft aangeboden de bestaande erfpachtovereenkomst te beëindigen, om de speeltuin open te kunnen houden. Dan wordt de grond weer actief bezit van de gemeente en kan die het dagelijkse beheer van de voorziening overnemen. Het plan was om daar medewerkers van het gesloten zwembad De Schelp voor in te zetten.

Bestuur wil schulden kwijt

Het lijkt er nu op dat de bestuurders van de Van Glymes stichting hier niet aan mee willen werken, tenzij de gemeente ook de openstaande leningen kwijtscheldt. Dat valt te lezen in een brief die vandaag gestuurd is aan de raadsleden, ondertekend door wethouder Van der Velden en de loco-secretaris van de gemeente. Daarmee is dus toch een voorlopig einde gekomen aan het spelplezier. De gemeenteraad zal namelijk eerst moeten beslissen of die flinke bedragen inderdaad kunnen worden kwijtgescholden. Het college heeft aan de bestuurders van de speeltuin laten weten deze opstelling ten zeerste te betreuren.