Stadlander naar Den Haag voor actie ‘CO2-reductie in plaats van verhuurdersheffing’

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

Duurzaam en betaalbaar wonen. Dat is wat woningcorporaties en Urgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid, vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting. Ook Stadlander was aanwezig om steun te betuigen en haar deelname te bevestigen aan het actieplan.

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurdersheffing – aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en op die manier veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

Stadlander betaalt jaarlijks € 11 miljoen aan verhuurdersheffing aan het Rijk. Met dat bedrag zou de wooncorporatie 300 huurwoningen kunnen verduurzamen, wat goed is voor de aarde en voor de portemonnee van huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op.

Bondgenoot bij klimaatakkoord

Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit een presentatie, van bestuurder Harry Platte en huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag. Dit is dé manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Gemeente Bergen op Zoom steunt de actie

Ook de gemeente Bergen op Zoom onderstreept in haar Collegeprogramma 'Brug naar de Toekomst' het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Van de gemeente waren vrijdag daarom ook vertegenwoordigers aanwezig, om zichtbaar en krachtig hun steun te betuigen.

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurdersheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger én er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en de vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur, die de verhuurder in de sociale huisvesting afdraagt, inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met de huurder naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.

Foto: Stadlander