Steunpunt op de bres voor uit collectieve zorgverzekering gezette inwoners

BERGEN OP ZOOM – Om ook mensen met een laag inkomen te helpen aan een ziektekostenverzekering met een uitgebreide dekking, biedt de gemeente een regeling in samenwerking met een zorgverzekeraar. Volgens Steunpunt BoZ zijn de selectienormen wel érg streng toegepast onlangs. Het college wordt gevraagd om iets meer coulance.

Samen met VGZ biedt Bergen op Zoom een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. De dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De gemeente heeft recent getoetst of de mensen die deze polis kregen aangeboden hier nog wel recht op hadden. De norm daarbij was een inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm, oftewel 1913 euro per maand, met als toetsing de inkomsten van september 2018.

Buiten de boot

Er bleken ongeveer 150 mensen niet of niet meer in aanmerking te komen, schrijven John Voets en Ton van Dorst namens Steunpunt Bergen op Zoom. Een diverse groep mensen, bestaande uit alleenstaanden, echtparen, AOW’ers, uitkeringsgerechtigden, zelfstandigen of ZZP’ers. Bij de toetsing is volgens de fractie alleen geen rekening gehouden met de ZZP’ers en mensen met een klein pensioen, die misschien al ettelijke jaren gebruik maken van zo’n polis en hierdoor buiten de boot dreigen te vallen.

Geen coulance

De partij deed navraag bij ISD Brabantse Wal en kreeg te horen van een medewerker dat deze groep inderdaad uit de verzekeringspolis is gezet omwille van de norm. Er is geen enkele coulance toegepast, voor wie dan ook. Veel te rigoureus, vind Steunpunt. Daarom roepen Voets en Van Dorst het college op de maatregel te heroverwegen en deze 150 mensen nog eens onder de loep te nemen. Ook vragen ze of er een eventueel een regeling kan komen voor 'grensgevallen', om inwoners die het financieel lastig hebben niet onnodig op kosten te jagen omdat ze ineens een veel duurdere polis moeten nemen.

Afbeelding: PXhere