Veel plannen voor de Halsterseweg

BERGEN OP ZOOM – Afgelopen donderdagavond werd een presentatie bij ’t Rijks gegeven over wat er gaat gebeuren op en met het zuidelijke deel van de Halsterseweg. Die gaat volledig op de schop. Over de herinrichting is volop gesproken met alle betrokkenen. Toch zijn er nog wel punten van zorg en aandacht.

Vanaf het scherm langs de Randweg tot de kruising met Boerenverdriet moet de Halsterseweg een zogeheten ‘fietsstraat’ worden. Dus zonder gescheiden rijstroken voor autoverkeer, met ook het fietsverkeer midden op de straat. Die keuze is onder meer gemaakt omdat er evenveel fietsers als automobilisten gebruik maken van deze weg. Vanwege de veiligheid gaat de maximum snelheid er naar 30 en de bushalte verdwijnt naar de Randweg.

Rotonde

De nieuwe indeling levert meer ruimte op voor parkeren. Van de Florastraat tot het Boerenverdriet komen er 25 plaatsen bij, naast de trottoirs, tussen het groen en nieuwe zomereiken. Wat veel losmaakte bij de aanwezigen is de voorgenomen rotonde bij de Pomonalaan. Deze krijgt wel aparte fietspaden, omdat de Pomonalaan en Burgerhout geen fietsstraten zijn. Bewoners vragen zich echter af of de fietsers ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van die fietspaden en niet op de weg zullen blijven.

Omkeren

Een andere grote aanpassing is de kruising met het Boerenverdriet. Het dubbele fietspad dat er ligt blijft behouden maar het fietspad aan de overzijde van de weg komt te vervallen, net als dat langs Boerenverdriet. Het is straks ook niet meer mogelijk om met de auto van de Noordzijde Zoom naar het centrum te gaan omdat je die weg dan niet meer kan oversteken. De gemeente denkt dat dit veiliger is omdat er zo minder kruisingen overblijven. Bewoners weten niet of dit wel zo handig is en verwachten veel kerend verkeer bij de Texaco. Daarnaast vragen zij af zich hoe hulpdiensten straks de Noordzijde Zoom kunnen bereiken. Dat zal dan via een rotonde bij ’t Rijks moeten, aldus de gemeente. Om via het Boerenverdriet naar de Noordzijde Zoom te komen, moet men eveneens die rotonde nemen, waar ook veel fietsers langs zullen komen.

Nog niet alles is zeker

En er viel meer te melden. Bij de aanleg wordt meteen een gescheiden rioolsysteem onder de weg geplaatst. De werkzaamheden zullen halverwege 2018 aanvangen, is de verwachting voorlopig. Fietsers worden voortaan bij het scherm naar het westen begeleid, richting het toekomstige dubbele fietspad op de Halsterseweg Noord. Het huidige bomenbestand verdwijnt grotendeels, om plaats te maken voor nieuw groen. Alleen de vier lindes bij de Dahliastraat blijven. Wat mogelijk ook verdwijnt is de busroute op de Noordzijde Zoom. Een aantal te nemen beslissingen hangt nog af van gesprekken met de hulpdiensten als brandweer en ambulance. Het plan is wel uitvoerig besproken met bewoners, de Fietsersbond, ’t Rijks en daar gevestigde bedrijven. Donderdag liet het bewonerscomité al weten in grote lijnen erg tevreden te zijn met het plan.

Afbeeldingen: CDA-raadslid Erik Verbogt (Facebook)