Voertuigen Saver rijden blijvend duurzamer

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

WEST-BRABANT – Saver heeft de onlangs de resultaten bekend gemaakt van een proef om het brandstofverbruik (en daarmee de CO₂-uitstoot) van het wagenpark terug te dringen. Door toevoeging van een additief aan de brandstof werd een besparing van zo’n 6,2% gerealiseerd. Op basis hiervan is besloten deze methode te blijven gebruiken.

Gedurende een jaar testte Saver het effect van een additief op het brandstofverbruik van 31 voertuigen. Dit werd vergeleken met dat van dezelfde voertuigen een jaar eerder. Gebleken is dat het een gemiddelde brandstofbesparing opleverde van 6,2%. Dat is een mooie kostenbesparing maar vooral ook goed nieuws voor het milieu.

Winst in meerdere opzichten

De proef past binnen het maatschappelijke beleid van Saver. Naast hergebruik van afvalstromen en daarmee de reductie van restafval en CO₂-uitstoot, spelen innovatie en duurzaamheid er een grote rol. De besparingen die er mee gepaard gaan zijn ook winst voor de samenleving natuurlijk. Saver wordt immers door de West-Brabantse gemeenten gefinancierd.

Europese klimaatdoelstelling

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw-, transport- en bouwsector en van gebouwen. De uitstoot moet in 2030 gemiddeld 30 procent lager zijn dan in 2005. Voor Nederland gaat 36 procent gelden. De afspraken die ervoor moeten zorgen dat de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald, beslaan ongeveer 60 procent van de Europese broeikasgassenuitstoot. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Afbeelding: Pixabay/ElisaRiva