Vraag aan college: aansluiten bij ‘Kinderpardongemeenten’

BERGEN OP ZOOM – Het Kinderpardon is een heikel punt in Nederland. Zeker nu de Armeense kinderen Lili en Howick, die terug moeten naar hun geboorteland maar hier bijna volledig opgroeiden, iedere dag in het nieuws zijn. Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij het initiatief ‘Kinderpardongemeenten’. Bergen op Zoom hoort dat eveneens te doen, vinden de SP, GroenLinks en PvdA.

Ook in Bergen op Zoom leven gezinnen met kinderen die een afwijzing op de kinderregeling hebben gekregen of die nog een lopende aanvraag hebben, stelt een motie van de drie partijen. En ook in deze gemeente zou brede steun bestaan voor de gedachte dat kinderen die hier vijf jaar of langer verblijven niet weggestuurd mogen worden. De Kinderombudsman heeft zich eveneens uitgesproken voor “een kinderpardon dat recht doet aan kinderen”, meldt het voorstel. Met name omdat uitzetten naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van kinderen geweld aandoet.

Versoepeling

De drie Bergse fracties verzoeken het college om te zorgen dat Bergen op Zoom zich aansluit bij de andere ‘Kinderpardongemeenten’, door bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen. Als voorbeeld wordt aangedragen om de procedures voor ouders van deze kinderen te versoepelen. Of ook andere partijen de motie gaan steunen dan wel mede ondertekenen moet nog blijken. Het voorstel is op verzoek van de initiatiefnemers naar alle fracties gestuurd.

Afbeelding: Pixabay