VVD en GBWP willen meer aanpak taalachterstand

BERGEN OP ZOOM – Het percentage laaggeletterde inwoners ligt bovengemiddeld hoog in Bergen op Zoom. GBWP en de VVD vinden het hoog tijd dat dit verandert en hebben daarom gezamenlijk een motie ingediend.

Het voorstel heet ‘Op weg naar een generatie die goed kan lezen en schrijven’ en heeft het ambitieuze doel laaggeletterdheid in de gemeente Bergen op Zoom definitief te doen verdwijnen. De motie pleit voor meer focus op taalonderwijs voor kinderen en jongeren. Volgens de twee partijen een investering in een geletterde toekomst.

Risico's arbeidsmarkt

Barry Jacobs, lijsttrekker bij de VVD, licht toe: “De huidige aanpak richt zich voornamelijk op volwassenen. Dat is goed, maar we kunnen nog meer impact creëren als kinderen en jongeren de Nederlandse taal goed beheersen.” Hij zegt te weten dat tenminste één op de tien kinderen het risico loopt om als laaggeletterde volwassene de arbeidsmarkt te betreden. Op dit moment is het percentage inwoners met een taalachterstand zestien procent in deze gemeente.

Meedoen is lastig

Niet of slecht kunnen lezen of schrijven kan op meerdere vlakken voor problemen zorgen. Zowel op sociaal gebied als in het werkende leven maakt het communiceren en meedoen vaak lastig. GBWP’er Evert Weys laat weten: “Op school worden kinderen en jongeren gevolgd in hun ontwikkeling. Het is een ideaal moment om vroegtijdig een achterstand te signaleren en daar op in te spelen. Zo nodig kan het hele gezin betrokken worden en gaat iedereen in onze gemeente een geletterde toekomst tegemoet.”

De motie wordt op donderdag 1 maart voorgelegd aan de gemeenteraad in Bergen op Zoom. De indieners hopen op raadsbrede ondersteuning. Uit de motie zelf blijkt overigens dat het GBWP en de VVD niet alleen om kinderen en jongeren te doen is. Ook het blijven ‘bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen wordt genoemd, net als een ‘samenhangende aanpak’ voor statushouders.

Stockfoto (bewerkte uitsnede): Pixabay/ElisaRiva