VVD: maak bij Kragge-2 niet dezelfde fout als bij BioMoer

Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay

BERGEN OP ZOOM / HEERLE – Afvalverwerker Attero onderzoekt de mogelijkheid om op Kragge-2 een biovergistingscentrale te plaatsen, om huishoudelijk gft-afval om te zetten in duurzaam gas. De Bergse VVD is blij met biobased initiatieven in de regio maar wil voorkomen dat dit project een vroegtijdig einde krijgt, zoals eerder is gebeurd bij de co-vergistingscentrale BioMoer in Moerstraten. Dat schrijft VVD-fractieleider Rian Govers-Gabrëls zondag in een brief aan het college van B&W. "Zoek vooral de samenwerking met Roosendaal", is daarbij haar oproep.

BioMoer is in 2018 na ruim tien jaar failliet gegaan, doordat er fout op fout is gemaakt in de provinciale en gemeentelijke vergunningprocedures waarbij de beide gemeentes langs elkaar heen hebben gewerkt. "Intensievere samenwerking tussen de beide gemeenten is onderschreven door de raadsledenwerkgroep Netwerkstad Roosendaal- Bergen op Zoom", zo staat in de brief van de VVD. "Dit is bij uitstek zo’n onderwerp, zodat de geschiedenis rondom BioMoer zich niet zal herhalen."

Verontrusting in Heerle

De plannen van Attero zijn nog in een verkennende fase en het is nog niet bekend wat de uiteindelijke verwerkingscapaciteit en omvang van de vergistingsfabriek zal zijn. Govers merkt op dat omwonenden en bewoners van het nabijgelegen Heerle inmiddels wel verontrust zijn geraakt. "De inwoners vrezen stankoverlast en toenemende verkeersdruk op de toch al overvolle A58 en de aanvoerwegen", aldus de liberale politica. "Sluipverkeer via het dorp Heerle en rondom de desbetreffende locatie is niet onwaarschijnlijk."

Impact op de samenleving

Daarnaast wijst zij in haar brief op de "enorme impact op de samenleving", indien een dergelijke afvalverwerkingsfabriek naar de regio zou komen. "Als de plannen zouden worden doorgezet zal dit, in het kader van de PAS-normen, ten koste gaan van ruimte voor mobiliteit, landbouw en woningen. Dit gaat niet alleen de gemeente Bergen op Zoom aan."

Gesprek aangaan met Attero

In haar brief stelt Govers namens haar fractie een aantal vragen aan het college. Zo wil zij weten in hoeverre het college op de hoogte is van de uitwerking van de plannen van de verwerkingsfabriek. "Ziet u, onder verwijzing naar het economische belang voor onze regio, aanleiding om met Attero in gesprek te gaan", vraagt ze verder. "En zo nee, waarom niet?" Ook vraagt zij zich af, of het college het belang inziet om over dergelijke gemeentegrenzen-overschrijdende activiteiten met Roosendaal in gesprek te gaan. "Dit over de mogelijk nadelige gevolgen van de vestiging zo dicht tegen de gemeentegrens aan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons hierover informeren?"

Waarom nu wel alle ruimte?

In het verleden heeft de gemeente Bergen op Zoom zich verzet tegen uitbreidingsplannen van een andere afval- of mestverwerker, schrijft ze – verwijzend naar BioMoer. "Welke argumenten heeft u nu om Attero dan wél alle ruimte te geven", wil de VVD-politica weten. "Welke mogelijkheden ziet u om de vestiging van de afvalverwerkingsfabriek toe te staan?" Rian Govers-Gabriëls wil binnen 30 dagen schriftelijk antwoord van het college op haar vragen.