VVD : Maak woningen duurzamer door aardgas niet meer te gebruiken

BERGEN OP ZOOM – VVD’er Barry Jacobs wijst de gemeente op de duurzame optie om voortaan woningen te bouwen die geen gebruik meer maken van de fossiele brandstof aardgas. Vanaf 2018 is het niet meer verplicht een nieuwbouwwoning aan te sluiten op het gasnet.

De wetswijziging is kort voor het zomerreces door minister Kamp naar de Tweede Kamer gestuurd, bedoeld als maatregel om CO2-uitstoot te verminderen en om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen als olie en gas. Het kabinet vindt dat woningen in Nederland vanaf 2050 aardgasvrij moeten zijn. De Bergse VVD ziet graag dat Bergen op Zoom meteen begint aan het realiseren van die zogeheten Green Deal-aanpak.

Ook in bestaande woningen moet aardgas eruit

In een brief aan het college daagt raadslid Jacobs het college uit stappen te blijven zetten richting een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam verwarmde gemeente. Net als nog zo’n 30 gemeenten, die -samen met provincies, netwerkbeheerders en bewoners- werken aan initiatieven om bestaande wijken aardgasvrij te maken. Er zou voor verwarming bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van restwarmte van industrie in de omgeving van de bebouwde kom. Daarnaast zijn er alternatieven als aardwarmte en zonne-energie, meldt Jacobs. Zijn fractie wil van de gemeente weten in hoeverre die hier al serieus naar kijkt en of het realiseren van aardgasvrije woningen vanaf 2018 ook hier een serieuze optie is.

Stockfoto: Pixabay/Adam Górka