VVD niet blij met feit dat Huismans zijn zetel meenam

BERGEN OP ZOOM – Afgelopen maandagavond liet Gertjan Huismans per brief weten aan zowel het college als de raad en lokale media dat hij per direct uit de VVD-fractie stapte. Hij begint een éénmansfractie omdat hij zijn politieke idealen trouw wil blijven. Dat nieuws valt niet goed bij zijn voormalige partijgenoten.

“De lokale VVD Bergen op Zoom betreurt de keuze van Gertjan Huismans om niet langer deel uit te maken van de VVD-fractie”, zo opent een verklaring van de afdeling. De partij voelt duidelijk de behoefte om te reageren op beschuldigingen als een ‘coup’ en het ‘opeisen’ van een positie. Er volgt een beschrijving van wat er na de laatste lokale verkiezingen speelde binnen de liberale gelederen.

Tijdens die verkiezingen was Barry Jacobs lijsttrekker en ook toen hij wethouder werd bleef hij de rol van ‘politiek leider’ binnen de afdeling behouden. Wel moest er een nieuwe fractievoorzitter komen en daarvoor stelden Huismans en Rian Govers – Gabriels zich beschikbaar. Uiteindelijk koos de fractie voor Govers. Het leidde aan de zijde van Huismans blijkbaar tot teleurstelling en, zo valt uit de brief op te maken, beschuldigingen betreffende ‘afspraken over een rolverdeling’. Daarvan is volgens de VVD echter nooit sprake geweest.

Time-out

Huismans gaf na de stemming aan behoefte te hebben aan een time-out, meldt het persbericht. De fractie gaf hem die ruimte en er volgde ‘een intensief traject van overleg.’ Daarin gaf hij volgens de partij zelf aan niet meer de energie te kunnen opbrengen om fractielid te zijn als dat niet in de rol van fractievoorzitter zou zijn. De VVD betreurt dit, want hij had binnen de fractie zeker ‘een waardevolle rol kunnen vervullen.’ Daarnaast is de partij niet blij met het feit dat hij ‘tegen de gangbare afspraken in’, een zetel met zich meeneemt die volgens de VVD’ers hen toebehoort.

De hele VVD-verklaring lees je hier.