VVD stelt voor om wapens straffeloos te laten inleveren

BERGEN OP ZOOM – Eerder deze week heeft raadslid Dominique Hopmans een motie besproken, waarin de VVD voorstelt om inwoners illegale wapens en munitie straffeloos in te laten leveren. De partij verwacht ermee bij te dragen aan de openbare veiligheid want “ieder wapen dat van de straat wordt geplukt telt.”

Bergen op Zoom scoort landelijk niet best als het om criminaliteitscijfers gaat en kleurt al heel lang rood op de misdaadmeter. We behoren tot de twintig procent van meest criminele gemeenten van Nederland, aldus de VVD. Raadslid Hopmans spreekt van “een niet te ontkennen gedeelte dat voortkomt uit wapengebruik.” Ook vreest hij dat het bezit ervan kan leiden tot gebruik, zeker in situaties waarbij mensen zich bedreigd voelen.

Het werkt, bleek elders al

Er zijn al eerder gemeenten overgegaan tot innemen van wapens. In Rotterdam leverde het 262 wapens en 650 kilo munitie op, in Helmond ruim 70 wapens en 1500 kogels. De VVD denkt dat het een duidelijke signaalfunctie heeft: Wapenbezit is niet normaal. Hopmans: “Ieder wapen dat wordt ingeleverd kan een mogelijk misdrijf voorkomen. Men hoeft niet per se bewust van plan te zijn het te gebruiken maar zou er bijvoorbeeld wel naar kunnen grijpen als er een inbreker probeert binnen te komen. De gevolgen daarvan zijn enorm.”

Overwegingen

De motie kan op veel steun rekenen van andere partijen. Namens GBWP vertelde Paul Schut wel politiemensen te hebben gesproken die nog niet overtuigd zouden zijn of zo’n actie veel oplevert. Daar denkt Hopmans anders over: “Ieder ingeleverd exemplaar is er één.” Een andere kanttekening is dat het risico bestaat dat een bij een misdaad gebruikt wapen zo betrekkelijk eenvoudig weggewerkt zou kunnen worden. De VVD heeft ook daar al rekening mee gehouden en stelt voor de aanpak van Helmond te overwegen. Daar worden de persoonsgegevens van mensen geregistreerd bij het inleveren van wapens. Er bestaat het risico daar hierdoor minder mensen geneigd zijn hun exemplaar in te leveren, erkent Hopmans. Dat zal in de komende raadsvergadering dus nog reden kunnen zijn voor debat.

Wat de VVD betreft blijft de inlevermogelijkheid niet beperkt tot alleen deze gemeente en ook niet tot alleen vuurwapens. Het liefst ziet de fractie dat de hele Brabantse Wal wordt betrokken en er moeten tevens stoot-, slag- en steekwapens ingeleverd kunnen worden.

Afbeelding van Rúben Gál via Pixabay