VVD wil meer ruimte voor input inwoners gemeente

BERGEN OP ZOOM – In een lange brief roept VVD’er Barry Jacobs de gemeente en het college op de burger meer te betrekken in besluitvorming. Daar zou, aldus de lijsttrekker, veel behoefte aan zijn. Het wordt voor zijn partij een speerpunt in de verkiezingen én daarna, bij collegeonderhandelingen.

“Wij zijn van mening dat de gemeente transparant, open en toegankelijk moet zijn”, stelt Jacobs. Initiatieven van bewoners en verenigingsleven worden toegejuicht, er moet voor die input alleen een betere vorm worden gevonden. De VVD doet daartoe een aantal suggesties.

Meedenken over plannen

Een voorbeeld van meer inspraak zou ‘interactieve beleidsvorming’ zijn, waarbij inwoners vanaf het begin betrokken zijn bij een beleidsplan. Ze werken zelf mee aan te totstandkoming van plannen en bij besluitvorming dient de gemeenteraad zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen die de samenleving te kennen heeft gegeven op die wijze. Er zijn al voorbeelden van in Bergen op Zoom, zoals de binnenstadgesprekken en de herinrichting van de Halsterseweg. Die aanpak zou structureel moeten worden, stelt Jacobs namens zijn partij.

Ook het burgerinitiatief, waarbij inwoners een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad kunnen plaatsen, vindt de VVD een goed voorbeeld. Plannen en wensen kunnen tevens op buurt- of wijkniveau ontstaan en ingediend worden. En een derde mogelijkheid die de VVD voorstelt is de ‘right tot challenge-regeling’, waarbij mensen een alternatief voorstel in kunnen dienen voor collectieve voorzieningen in hun buurt.

Open stellen gemeentelijke organisatie

Inspraakmogelijkheden genoeg dus, aldus de lijsttrekker, maar nu de invoering ervan. En hoe zorg je dat mensen weten wat er kan op dat vlak? Daarvoor zal ook de gemeentelijke organisatie zich aan moeten passen, stelt Jacobs. Toegankelijker worden, bijvoorbeeld met een griffie die inwoners te woord staat en ondersteunt, zoals ook raadsleden op dergelijke support kunnen rekenen. Onder het motto ‘Democratie is een werkwoord’ wil de VVD weten van het college of ook bij B en W meer structurele en vooral toegankelijke inspraak voor inwoners gewenst is, en wat op dit vlak -al dan niet op korte termijn- is te realiseren.

Afbeelding: Pixabay/Gerd Altmann