VVD wil onderzoek naar oorzaken tekorten sociaal domein

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Dominique Hopmans schrijft het college aan en begint met een compliment. De gemeente is voortvarend aan de slag gegaan met de transformatie van het sociaal domein, opent hij. Maar er moet meer gebeuren. De VVD heeft een voorstel.

Onlangs werd de nieuwe koers van de ISD Brabantse Wal gepresenteerd om nog meer mensen aan het werk te helpen. Ook op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning wordt er gesleuteld aan vernieuwende aanpakken. “Dat moet ook wel”, schrijft het VVD-raadslid, 'Want door de kortingen die vanuit het Rijk worden opgelegd, moeten gemeenten nu eenmaal meer doen met minder middelen.”

Dat is op zich aan een grote opgave, vindt Hopmans. En nieuwe wet- en regelgeving maakt het gemeenten er niet makkelijker op. Hij wijst als voorbeelden op de maximale bijdrage in de wmo, terwijl de vergrijzing toeneemt, en het groeiende beroep op jeugdzorg. De VVD'er waarschuwt voor het risico op nieuwe tekorten binnen het sociaal domein en denkt dat aanhaken bij een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten daarom een goed plan is.

Speciale onderzoekscommissie

Om meer inzicht te krijgen in dit landelijke probleem heeft de VNG de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein in het leven geroepen. Met als voornaamste doel het boven tafel krijgen van de oorzaken achter de tekorten in het sociaal domein. De commissie gaat bij een tiental gemeenten de gegevens doornemen en op basis daarvan aanbevelingen opstellen. Dat is althans het idee. Hopmans schrijft dat een aantal gemeenten weliswaar belangstelling heeft getoond, maar zijn er nog geen officiële aanmeldingen.

Goede balans vinden

De VVD-fractie denkt dat het voor onze gemeente goed zou zijn zich hier voor aan te melden. Er moet een goede balans worden gevonden tussen de ambitie enerzijds om de zelfredzaamheid te bevorderen, en kostenbeheersing anderzijds. Goed inzicht in de cijfers, de dagelijkse praktijk én de mogelijkheden is daarbij van belang. Hopmans en zijn fractie denken dat meedoen aan dat landelijke initiatief daarbij kan helpen en roepen het college op dit te doen. Tevens wil de VVD graag weten of de gemeente nieuwe tekorten verwacht en of de oorzaken en oplossingen ervoor al in beeld zijn.

Afbeelding: OpenClipart-Vectors via Pixabay