VVD wil regionale marktplaats voor grondstoffen en afval

Een slim idee van de VVD: een marktplaats voor grondstoffen en (rest)afval om zo op lokaal niveau de circulaire economie meer vorm te geven. Raadslid Dominique Hopmans dient tijdens de raadsvergadering van 31 januari een motie in voor zo'n grondstoffenmarkt. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – Hoe worden we die groene, circulaire en duurzame gemeente? Dat vraagt VVD-raadslid Domonique Hopmans zich af. Afval is geen restmateriaal, maar juist een bron van grondstoffen. "Afval kan in ons lokale bedrijfsleven uitstekend worden hergebruikt." Daarom komt Hopmans tijdens de raadsvergadering van 31 januari met een motie voor een lokale dan wel regionale grondstoffenmarkt voor "het matchen, het hergebruiken van afval, waarbij vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht." Hoe deze marktplaats vorm en inhoud gaat krijgen, staat voor de VVD nog open. Hopmans roept zijn mederaadsleden op om daarover mee te denken. Zowel wethouder Harijgens als de meeste overige raadsfracties noemen het initiatief 'sympathiek'.

Hopmans kondigt zijn plan aan naar aanleiding van een regionaal rekenkamerrapport, dat woensdagavond in de raadscommissie aan de orde is gekomen. Uit het onderzoek blijkt dat Bergen op Zoom een weinig eenduidig duurzaamheidsbeleid hanteert. Met name de samenhang ontbreekt tussen de diverse initiatieven, zoals gescheiden afvalinzamelen, stimuleren van zonnepanelen en projecten rondom natuureducatie. 

Brede steun

Nagenoeg alle fracties onderschrijven de bevindingen van de rekenkamer West-Brabant. Ook fractie Samen 0164 overwoog aanvankelijk een motie over duurzaam inkoopbeleid. maar raadslid Reinout Krijnen kwam hierop terug, na toezeggingen van de wethouder. CDA-woordvoerder Erik Verbogt haalt enkele lopende projecten aan, zoals de aanleg van groene daken en andere hittestress-beperkende maatregelen.

Alleen vanuit Lijst Linssen komt een klonk een kritisch geluid. Sander Siebelink (Lijst Linssen) vreest namelijk een toenemende bureaucratie door de samenleving duurzaamheidsdoelen op te leggen. "Laten we vooral geen duurzaamheids-moraalridders worden en met beide voeten op de grond blijven staan." En, zo vraagt Siebelink zich af: wat gaat dat de inwoners allemaal niet kosten. "Wat ons betreft is het allemaal wel even goed zo. Laten we ons vooral focussen op wat we als gemeente nu al doen aan duurzaamheid."

Reactie college

Wethouder Harrijgens noemt duurzaamheid "een heel breed begrip dat je niet zomaar kan toespitsen op groene daken of zonnepanelen." Deze bestuursperiode is er ook geld beschikbaar om maatschappelijke projecten te ondersteunen met bijvoorbeeld kennisvouchers voor uitvoeren van onderzoek en businesscases. Ook is er een duurzaamheids-popup store aan het Zuivelplein gevestigd waar ondernemers met groene initiatieven zich presenteren. Daarnaast kan en wil de gemeente niet stilzitten, mede gezien de landelijke richtlijnen. Maar zelf initiatieven ontplooien zal de gemeente niet doen, benadrukt Harijgens. "De gemeente bouwt zelf geen windmolens. Dat doen de initiatiefnemers."

PPP-paragraaf raadsvoorstellen

De wethouder neemt de suggestie van de GroenLInks-fractie over om voortaan bij elk toekomstig raadsvoorstel ook een PPP-paragraaf op te nemen: people, planet en profit.