Waterschans in oude luister herstellen

BERGEN OP ZOOM – De gemeente start op korte termijn met de voorbereidingen voor herstel van de Waterschans. Uitgangspunt is dat het voormalige verdedigingswerk in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. De gemeenteraad krijgt later een voorstel over eventuele passende bebouwing op de schans. Hiervoor is eerst nader onderzoek nodig.

Voor de ontwikkeling van de Waterschans heeft de gemeente diverse scenario’s uitgewerkt. Het scenario waarvoor het college van B&W nu heeft gekozen, heeft betrekking op het herstel in oude luister van de Waterschans. Bij dit scenario hoort ook de aanleg van het Havenkanaal, waarbij op termijn de realisatie van een recreatiehaven tot de mogelijkheden behoort. In dit scenario komt er vooralsnog geen open verbinding met het Zoommeer. Voor de toekomst wordt die vaarverbinding echter niet uitgesloten.

Het onderzoek dat de gemeente wil doen moet gaan over mogelijkheden voor waterrecreatie in de omgeving van de Waterschans. De uitkomsten hiervan hebben worden verwerkt in meer definitieve plannen omtrent de invulling van het gebied. Het verdedigingswerk bij de oude havenmonding is, net als Fort de Roovere, onderdeel van de West-Brabantse Waterlinie. Voor dit project kregen de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen subsidie van de provincie. Om aan de die voorwaarden te voldoen, moet voor 1 januari 2017 zijn gestart met de werkzaamheden.