Weervisserij officieel bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Het ambacht weervisserij is officieel bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Na afloop van de Brabant Stoet zetten Cor van Dort (namens firma Van Dort), Leo Adriaanse, Hoofd Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, en de kersverse voorzitter van Stichting Behoud Weervisserij, Wim Musters, hun handtekening onder het Certificaat van bijschrijving.

Van een verrassing was natuurlijk geen sprake. Begin juli ontving Stichting Behoud Weervisserij immers al het verlossende bericht dat het ambacht weervisserij zou worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De toezegging diende echter nog wel officieel bekrachtigd te worden door ondertekening van het Certificaat van bijschrijving door de betrokken partijen. De bijschrijving is een onderkenning dat een erfgoedgemeenschap zich actief en bewust inzet voor het in stand houden en doorgeven haar immaterieel erfgoed – in dit geval het ambacht weervisserij.

Officieel moment

Hoewel de ondertekening in feite een formaliteit was, werd in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom ervoor gekozen deze een officieel karakter te geven. De ondertekening vond daarom plaats na afloop van de Brabant Stoet en in het bijzijn van Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant Wim van de Donk en de burgemeester van Bergen op Zoom, Frank Petter. Beiden hebben eerder door het ondertekenen van de voordracht tot bijschrijving hun ondersteuning bekrachtigd en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de daadwerkelijke bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

'Welkome opsteker'

Wim Musters, sinds september de nieuwe voorzitter van Stichting Behoud Weervisserij, is trots op de bijschrijving van het ambacht weervisserij. “De bijschrijving is een welkome opsteker voor de weervisserij. Hoewel de firma Van Dort spreekt van een redelijk seizoen, is het geen geheim dat de ansjovis het niet makkelijk heeft. In recreatief en culinair opzicht staan het ambacht en de ansjovis echter op de kaart en ook aan media-aandacht geen gebrek. Aan de hand van het erfgoedzorgplan gaan we alles in het werk stellen om het erfgoed ook voor de toekomst veilig te stellen.”

Foto: Stichting Behoud Weervisserij