Wel of niet bouwen op de oude Brandweerkazerne?

Het nog braakliggende terrein van de vroegere brandweerkazerne aan de Westersingel/Van Konijnenburgweg. Afbeelding 2: dezelfde locatie maar dan bijna twee eeuwen geleden: het in 1831 geexplodeerde kruitmagazijn 'Stoelemat'. De resten van het magazijn zouden ondergronds nog aanwezig zijn en de VVD pleit ervoor de bouwonderdelen als monument op te nemen in de nieuwbouw.

BERGEN OP ZOOM – Het terrein van de vroegere brandweerkazerne ligt al geruime tijd braak, overgroeid door gras en onkruid. Het college heeft plannen om het gebied te ontwikkelen voor zorggerichte bouw -waarover wethouder Van der Velden al gesprekken heeft gevoerd met tanteLouise- maar stuit daarbij op weerstand van een aantal raadsfracties, waaronder coalitiepartij GroenLInks. Deze stelt aanvullende voorwaarden, en oppositiefracties willen het gebied vrijhouden als mogelijke parkeervoorziening voor het Havenkwartier. Want met de toenemende activiteiten in de omgeving neemt de parkeerdruk toe. Laat staan als de langgekoesterde hoop van een open Kaai ooit uit mocht komen… Daarom heeft de wethouder de raad gevraagd af te zien van een eerder aangenomen motie die de ontwikkeling blokkeert. Uiteindelijk blijken 19 van de 33 raadsleden bereid de motie als afgedaan te beschouwen.

GBWP is als grootste coalitiepartij een uitgesproken voorstander van de ontwikkeling van een woonzorgcentrum op het voormalige branweerkazerne-terrein. "Nu is er sprake van een leeg vlak", zo stelt fractievoorzitter Aydin Akkaya. Andere alternatieven zijn minder aantrekkelijk. De ontwikkeling tot parkeerterrein kost de gemeente 2 miljoen euro; en dat heeft de gemeente niet voorhanden. En: het collge heeft het huiswerk gemaakt en laten zien wat wanneer gaat plaatsvinden. "Ga zo door!"

'Vreselijk kwaadmaken'

Piet Juten kan zich 'vreselijk kwaad maken' over de ontwikkeling van het terrein. "Een waardeloos voorstel. Zolang de grond in gemeentelijk bezit is, is het vermogen. En hoe langer we het bewaren hoe meer het waard is." Juten heeft bovendien twijfels over de voormalige ontwikkelaar en vraagt zich af hoe het verkoopproces verlopen is. "We hebben er niets over kunnen terugvinden wat ze precies doen." Wethouder Van der Velden reageert in ongewoon felle bewoordingen op het betoog van Juten. "U beschuldigt mij valselijk van achterkamertjespolitiek en maakt insinuaties die onterecht zijn."

Ketrientje

Raadslid Ton Linssen trekt in zijn betoog een parallel naar een ander project in het binnenstadsgebied, namelijk het huidige Katrientje. Daarbij voorzag hij een commerciële invulling in de 'plint' van het gebouw, oftewel de gelijkvloerse delen, met op de etages levensloopbestendige (zorg)woningen "à la Bastion Orange". Ook hier had een belangrijke 'scharnierfunctie' kunnen ontstaan in relatie tot de ontwikkeling van de binnenstad met het Pleinenplan.

Motie 2017

Bij de PvdA rijzen vooral vragen, zo stelt raadslid Adam Ahajaj. Evenals Juten houdt hij vast aan de bewuste motie van 22 juni 2017. Deze raadsopdracht stelt dat het college 'geen onomkeerbare maatregelen' mag nemen in de omgeving. Dit in afwachting van de ontwikkeling van het Havenkwartier met een mogelijke open Kaai. Er is onduidelijkheid over de grondverkoop en het bedrag van 1,6 miljoen. Dat zou gebaseerd zijn op een verouderde taxatie uit 2015, terwijl de onroerendgoed markt nu compleet anders is.

Buurtonderzoek

Steunpunt BoZ heeft een buurtonderzoek uitgevoerd waarbij verschillende opties aan omwonenden werden voorgelegd: wel of niet bebouwen. "Daarbij kwam de optie van een parkeerterrein als beste uit de bus."

Beeldkwaliteitsplan

VVD-raadslid Maarten van 't Hof constateert dat discussies over de open Kaai nu niet meer relevant zijn, omdat alle onderzoeken hiernaar uit geldgebrek zijn afgelast. Nu ligt er een compleet nieuwe situatie, stelt hij. "Wat ons betreft is bebouwing mogelijk, mits het voldoet aan het Beeldkwaliteitsplan, met robuuste gevels aan de Konijnenburgweg, maximaal drielaags woningen aan de Westersingelzijde en kleinschalige bebouwing aan de Bruinevisstraat." Voor de VVD is dit een voorwaarde, ook al levert het beperkingen op voor de ontwikkelaar. Het raadslid merkt op dat archeologische bouwfragmenten, zoals een ondergronds nog aanwezige kruitkelder, in de nieuwbouw opgenomen kunnen worden. En: "Ongeacht wel of niet bebouwen: zoeken naar voldoende parkeergelegenheid blijft wel een vereiste."

Cruciaal scharnierpunt

Peter van den Ouden (GroenLinks) noemt de locatie een "cruciaal scharnierpunt voor de ontwikkeling van de binnenstad, de woonboulevard en het Havenkwartier." Hij pleit daarom voor een integrale gebiedsaanpak. "Er moet eerst een goed integraal plan moeten komen en laten we dán pas kijken hoe dit gebied te ontwikkelen." Ook zijn fractie voorziet parkeerproblemen en Van den Ouden noemt daarbij zijn vaker genoemde suggestie van een transferium als mogeijke oplossing. 

Geen parkeerkelder onder de Kaai

Raadslid Reinout Krijnen van de fractie Samen 0164 wil eerst afwachten wat de lopende onwikkelingen in de omgeving betekenen voor de parkeerdruk, zoals bouwwerkzaamheden bij Bergs Licht en achter de woonboulevard, alvorens het brandweerterrein te ontwikkelen. En de mogelijkheden voor nieuwe parkeerruimtes zijn schaars. "Een parkeerkelder onder de Kaai kunnen we als armlastige gemeente écht niet betalen." De locatie is volgens hem niet geschikt voor zorgwoningen, gezien de fiijnstofuitstoot. "Het roet staat bij woningen in deze straat op de ruiten."

Hoogst haalbare prijs?

D66 vindt dat de bouw van zorgwoningen mogelijk moet kunnen zijn. Alleen: levert het de gemeente wel voldoende op. "Is dit de hoogst haalbare prijs die we voor de grond kunnen krijgen", zo vraagt raadslid Ufuk Cuman zich onder meer af.  Het CDA vindt ook dat de grond verkocht moet worden om de broodnodige inkomsten binnen te halen. "We hebben het geld hard nodig, waarom dan nog langer wachten", stelt Erik Verbogt. "En het ziet er nu niet uit." 

Claim

De SP is kritisch over de plannen van het college. "Hoe is het eigenlijk gesteld met de claim van de vorige koper", zegt hij. Een eerdere verkoopovereenkomst is ontbonden en de grond is nu in het bezit van de gemeente.