Wethouder Ad Coppens trots op gemeentebegroting

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de wekelijkse persconferentie was de college-opkomst niet groot. Alleen wethouder Ad Coppens zat er. Maar die had wel groots nieuws. Hij kon melden dat Bergen op Zoom er financieel weer beter voor staat. "De mooiste begroting ik ooit mocht presenteren", noemde de bestuurder het.

Het college wil een 'gezonde gemeente' kunnen overdragen na de verkiezingen, meldt het bijbehorende persbericht. Zowel financieel als sociaal en duurzaam, met een prettig leef-, woon- en werkklimaat. Volgens Coppens is dat gelukt en dan spreekt hij nadrukkelijk namens het hele college. Eerder was bovendien afgesproken dat de belastingtarieven alleen wegens inflatiecorrectie verhoogd zouden worden en ook dat is gelukt. Het blijft bij 1,4 procent.

Overschot

"De begroting is meerjarig sluitend", vertelde de wethouder. "Met zelfs een overschot voor de komende jaren. We hebben forse slagen gemaakt in het verbeteren van onze financiële positie." Hij vertelde dat dit ook kon omdat er bewust zeer beperkt is uitgegeven, in ieder geval niet aan grote aankopen of 'revolutionaire plannen'. Die pas op de plaats was nodig om de enorme tekorten terug te brengen én om lastenverzwaring voor de inwoners te voorkomen. "Er is zelfs nog 40 mille schuld afgelost", meldde Coppens. "En toch lopen de algemene reserves op."

Meer loonkosten

Op kortere termijn moet Bergen op Zoom echter nog geen gekke en al te ambitieuze dingen gaan doen, aldus de wethouder. Alle tekorten en schulden zijn zeker nog niet ingelopen. Maar als de economische groei aanhoudt en het gemeentelijke grondbedrijf het goed blijft doen, valt er weinig te vrezen. De enige echt lastige financiële factor betreft momenteel de personele lasten. Er komen loonstijgingen aan en het ambtenarenapparaat nog verder verkleinen is ook niet echt een optie, als minimaal dezelfde kwaliteit gehandhaafd moet worden.

Coppens: "De nieuwe CAO gaat ons ongeveer anderhalf miljoen extra kosten en Den Haag springt niet bij." Tel daarbij 2 ton op voor extra BOA's (een wens van de raad) en 3 ton voor periodieke verhogen, en de extra loonkosten komen op zo'n 2 miljoen. Maar volgens de wethouder heeft de gemeente inmiddels genoeg vet op de botten om dat soort lasten te kunnen dragen. Hij sluit nogmaals af met de mededeling trots te zijn op de behaalde resultaten.