Zilvertentoonstelling Markiezenhof in tv-programma RTL7

BERGEN OP ZOOM /STEENBERGEN – Op zondag 26 februari is bij RTL 7 om 12.00 uur de zilvertentoonstelling van het Markiezenhof te zien. In het programma 'Ondernemen Doen We Zo On Tour!' over ondernemers in Nederland, vertelt Paul Andriessen zijn familiegeschiedenis en die heeft alles te maken met Bergs zilver.

Paul Andriessen is de zoon van Denis Andriessen, die samen met Jos Andriessen de winkel en het zilversmedenatelier Andriessen aan de Grote Markt in Bergen op Zoom runde. Dit bedrijf kreeg het in de jaren '60 van de vorige eeuw zwaar te verduren toen ze hun grootste klant kwijtraakten. Het Tweede Vaticaanse Concilie nam in 1963 namelijk het besluit dat kerkelijke voorwerpen, dus liturgisch vaatwerk, gedeeld moesten worden. Vanaf dat moment had niet elke priester of geestelijke zijn eigen kelk en andere voorwerpen meer.

Dit besluit had grote gevolgen voor Andriessens, die tot dan toe veel werkten voor de katholieke kerk. In 1967 werd daarom het besluit genomen te beginnen met een aluminiumfabriek, eerst aan de Grote Markt maar vanaf 1969 in Steenbergen. In 1973 werden de winkel en het atelier gesloten. Het in Steenbergen gevestigde aluminiumbedrijf Konandal bestaat nog altijd en Paul Andriessen is er directeur. Die naam verwijst naar de oorsprong: Kon(inklijke) An(driessen) al(uminium)

Uitzending speciaal verlengd

Toen RTL 7 een programma over Konandal wilde maken, heeft Paul Andriessen gewezen op zijn afkomst: de generaties Andriessen die als zilversmid in Bergen op Zoom werkzaam zijn geweest. RTL7 zag hier een item in, dus de redactie heeft ruimschoots tijd ingeruimd voor de zilvertentoonstelling waarin de Andriessens volop aan bod komen. Er is op locatie, in Het Markiezenhof, gefilmd. Omdat men het onderwerp dusdanig interessant vond, is zelfs besloten de uitzending met 2 minuten te verlengen.

Het Markiezenhof is trots op deze aandacht. Conservator en projectleider Johanna Jacobs schrijft: "Het is een opsteker dat de zilvertentoonstelling ‘Voorbij ijdelheid. Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom’ op deze manier onder de aandacht wordt gebracht. Kijken dus!"