Afvalinzameling vooralsnog dilemma voor wethouder Van der Velden

BERGEN OP ZOOM – Patrick van der Velden zit met een lastige opdracht, geeft hij toe. Eerder is samen met de gemeenteraad bepaald dat de afvalstroom moet verminderen maar hij mist momenteel de middelen om hier veel aan te wijzigen. In het begin van 2016 komt er daarom een nieuw voorstel.

Vorige week ontstond wat verwarring over de frequentie waarop de grijze bak in de toekomst nog zou moeten worden geleegd tijdens een overleg tussen de wethouder en raadsleden. Hierdoor leek het dat een frequentie van om de vier weken als voldoende werd beschouwd. Dat is echter niet de bedoeling, haast Van der Velden zich te zeggen. Ook het alternatief van om de drie weken haalde het niet. Alles blijft in die zin voorlopig bij het oude.

Er ligt echter ook de gezamenlijk besproken opdracht om per huishouden te komen tot 150 kilo restafval per jaar. De wethouder legt uit: “We zitten al op 70 kilo minder dan toen we aan dit voornemen begonnen maar we zijn er nog lang niet. Gemiddeld is het nog ruim 200 dus het moet lager.” Hoe dat moet is echter de vraag. Men wil niet aan nog een bak voor kunststof en ook het in zakken inzamelen ervan is voor de gemeente geen optie. Er dient dus in specifiekere oplossingen worden gedacht. “We zijn onder meer aan het bekijken of we bijvoorbeeld luiers apart kunnen gaan inzamelen”, vertelt Van der Velden. In januari of februari legt hij een nieuw plan weg bij de gemeenteraad, dat moet bijdragen aan het realiseren van de uiteindelijke opdracht: een afvalloze gemeente in 2030. Tegen die tijd dient alles recyclebaar ingezameld te worden.

Tekst en foto: Hans-Jorg van Broekhoven