Auschwitzcomité vraagt college om geld voor Namenmonument

Het ontwerp voor het Nationaal Holocaust Namenmonument, van architect Daniël Liebeskind, aan de Weesperstraat in Amsterdam. Voor de financiering is geld nodig en daarom heeft de organisatie een verzoek ingediend bij een aantal gemeenten, waaronder Bergen op Zoom. (Artist impression: D. Liebeskind / HNM)

BERGEN OP ZOOM – Het Nederlands Auschwitz Comité en de organisatie van het nationale Holocaust Namenmonument (HNM) hebben formeel om een bijdrage gevraagd van gemeente Bergen op Zoom, ter financiering van de Bergse naamsvermeldingen op het monument. Maandag diende de instanties hiertoe een verzoek in bij de gemeente, zonder daarbij een specifiek bedrag te noemen.

"Langs deze weg vragen wij u ons te steunen met een financiële bijdrage namens alle inwoners van uw gemeente", zo schrijven Jacques Grishaver (Auschwitzcomité) en Chelly Overdijkink-Abram (NHM). De aanvraag volgt na antwoorden van het Bergse college op vragen van de PvdA-raadsfractie over financiering van het Namenmonument. Het college heeft daarbij toegezegd met geld over de brug te zullen komen, indien de organsatie een hernieuwd verzoek tot steun indient. Dat is nu gebeurd.

Amsterdam

Het Namenmonument komt aan de Weesperstraat in Amsterdam, in de voormalige joodse buurt. "Hier zal een monument verrijzen met alle namen van Nederlandse slachtoffers van de Holocaust die geen eigen graf hebben: 102.000 Joden en 220 Sinti en Roma. Daarmee krijgt Nederland een tastbaar gedenkteken waar de Holocaustslachtoffers individueel en collectief kunnen worden herdacht", zo staat in de brief.

Namenlijst

Bij de aanvraag heeft het Comité een lijst van 37 namen van joodse Bergenaren toegevoegd, die in vernietigingskampen zijn vermoord; voornamelijk in Sobibor en Auschwitz. Daarvan zijn er vijftien vanuit woonhuizen in Bergen op Zoom weggevoerd: uit de Burg. Mathonstraat, Bosstraat, Wouwsestraat. Moeregrebstraat, P. Bakxstraat, Bredasestraat en Burg. de Roocklaan.