Binnenstadslab-nieuws: Centrummanager Maarten Rikken is blij met het Binnenstadslab

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

BERGEN OP ZOOM – Sinds kort is Maarten Rikken de nieuwe centrummanager in Bergen op Zoom. Hij werkt in opdracht van Ondernemersvereniging Sterck en heeft vanuit die rol vanzelfsprekend veel te maken met het Binnenstadslab. Er zijn veel raakvlakken maar ook verschillen in doelstellingen. We vroegen Maarten: Wat doet een centrummanager nou eigenlijk?

De binnenstad telt zo’n 300 ondernemers. Die zijn vertegenwoordigd in en door Sterck. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die bijna allemaal zelf een bedrijf in de stad hebben. Om er toch voor te zorgen dat de belangen van de leden goed worden behartigd en dat er ook nog het nodige in de stad te doen valt, is een centrummanager aangenomen. Maarten vertelt: “Ik ben ‘de man op de straat’ en dus meteen de ogen en oren van het bestuur. Tevens ga ik vaak naar besprekingen met partijen waar Sterck veel mee te maken heeft, zoals de gemeente. Gelukkig zitten we daarmee op één lijn dus dat loopt prima. Als ik al eens een meer bemiddelende functie heb is het bijvoorbeeld bij het vinden van een goede balans tussen de belangen van verschillende straten of branches, zoals de horeca en detailhandel.”

Veel aspecten

Een veel gehoorde term is ‘Schoon, Heel en Veilig’. Maar wat is dat eigenlijk? Maarten: “We willen natuurlijk een mooie stad zijn, waar mensen graag komen en zich prettig voelen. Daarom zorgen we voor groen en bloemen maar ook voor sfeerverlichting om het aan te kleden. Het moet er schoon zijn, dus kijken we samen naar hoe we het centrum zo opgeruimd mogelijk houden. Veiligheid is ook van belang en om die reden heb ik geregeld contact met de politie. Er is tevens een groepsapp waarin ondernemers elkaar en een wijkagent kunnen waarschuwen. Daarnaast zijn er reanimatietrainingen en AED’s, ook dat heeft met veiligheid te maken. En onder ‘Heel’ vallen bijvoorbeeld activiteiten en evenementen. Die dragen er net zo goed toe bij dat het aanbod in een binnenstad compleet is en blijft.” Sterck heeft onlangs een werkgroep opgericht die hard nadenkt over een nadere invulling van de Krabbenfoor en een Winterfoor. Daarnaast gaan de koopzondagen meer invulling krijgen, met entertainment dat voor een groeiend aantal bezoekers moet zorgen. Vanzelfsprekend heeft een centrummanager hier een belangrijke organiserende rol in.

Nauwe samenwerking met Binnenstadslab

Maarten is geregeld te vinden in het Binnenstadslab. Iedere woensdag komen hier ondernemers uit een bepaalde winkelstraat naar toe, om eens te praten over wat hen bezig houdt en om ze over de nieuwe ontwikkelingen te vertellen. Daar is hij natuurlijk bij. “Sterck heeft veel aan wat hier gebeurt. We leren en horen veel van elkaar. De ideeën waarmee mensen hier soms binnenlopen zijn tevens voor ons van grote waarde. Wij hebben andersom weer nauw contact met onze leden. Samen weet je heel veel en kun je meer bereiken.” Hij vertelt dat veel ondernemers in de stad blij zijn met die nieuwe impulsen. Wat niet wil zeggen dat er geen wensen meer zijn. “Het parkeervraagstuk blijft zo’n heet hangijzer”, aldus de centrummanager. “Daar is nu een werkgroep voor opgericht. Er zijn namelijk heel veel verschillende ideeën over wat goed zou zijn, ook onder de leden. We zijn al druk bezig met het nog aantrekkelijker maken van de koopzondagen en een hele grote derde wens is nog zichtbaarder te worden als stad, met name online.” Kortom, er is volop werk aan de winkel en niet alleen voor de centrummanager. “We zijn blij dat we er niet alleen voor staan. Dat zouden we zonder de hulp van de gemeente nooit voor elkaar krijgen”, sluit Maarten af.

Meer weten over ondernemen in de centrum van Bergen op Zoom? Kom ook eens naar het Binnenstadslab of stuur een e-mail.