CDA zet vraagtekens bij gang van zaken betreffende versmarkt in De Zeeland

BERGEN OP ZOOM – In een brief aan het college geeft het CDA aan de bezwaren omtrent een versmarkt in De Zeeland nog eens goed te willen bespreken. Fractievoorzitter Annette Stinenbosch plaatst de nodige kanttekeningen bij het proces tot nu toe.

Het moet in de gemeenteraadvergadering van 25 februari opnieuw besproken worden, vindt het CDA. Een versmarkt is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan en toch lijkt die er te komen. Met het college is afgesproken dat uitzonderingen op de gemaakte regels alleen kunnen onder strikte voorwaarden. Zo mag invulling van De Zeeland eigenlijk geen effect hebben op het winkelaanbod elders in de gemeente. Dat wordt in dit geval her en  der betwijfeld. Het CDA wijst op de zorg betreffende het behoud van voorzieningen in wijken als de Plaat en rond het Zonneplein.

Algemeen rapport niet gewogen, dat van de initiatiefnemers wel

Eerder waren door ondernemersvereniging Sterck en Vereniging Binnenstad bezwaren ingediend tegen de komst van dergelijke detailhandel in De Zeeland. Sterck trok dat bezwaar terug na een gesprek met de initiatiefnemers achter het versmarkt-idee, de Vereniging Binnenstad niet. Integendeel, onlangs diende die een tweede bezwaar in.

Na inzage van dit dossier is het CDA nogal verbaasd over de gang van zaken. In juni 2015 heeft een adviesbureau voor de gemeente een basis opgesteld voor de onlangs afgeronde detailhandelsvisie. Deze is niet meegenomen in de overwegingen, zo schrijft Stinenbosch. Het wordt echter nog vreemder, stelt ze vast: een daarna gemaakt rapport van een door de projectontwikkelaar ingehuurd adviesbureau is wél mede bepalend geweest voor de overwegingen omtrent een uitzondering voor de versmarkt. Er zijn dus nogal wat redenen voor herbezinning vindt haar fractie, zeker nu die detailhandelsvisie er wel ligt. Die is behoorlijk expliciet over een halt aan het uitbreiden van vierkante meters detailhandel in deze gemeente.