Column: Bergs college, stap alsnog op!

Julien Voets is burgerlid bij Lijst Linssen en een betrokken lokale politicus met een duidelijke mening. Die deelt hij graag af en toe op ons platform, in zijn eigen columns. Hij vindt het maar niks dat het college is blijven zitten na ‘zwembad-gate’ en legt uit waarom.

Bergs college, stap alsnog op!

Donderdagavond was de extra raadsvergadering over zwembad De Schelp. Deze stond geheel in het teken van verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ook in dit debat was het werkelijk zoeken naar het verantwoordelijkheidsgevoel van B en W, nadat het moreel kompas daar al langer kwijt was. De coalitiepartijen GBWP, VVD, CDA en GroenLinks hebben hun kiezers keihard laten barsten. De inwoners van onze gemeente zijn al twee jaar getuige van dit zeer onbetrouwbare college. Hoe geven we inwoners het vertrouwen terug in de lokale politiek en bestuurders?

Door: Julien Voets

Het feitenrelaas over zwembad De Schelp, dat de gemeenteraad toegestuurd kreeg, getuigde overduidelijk van geschonden vertrouwen richting deze politici: jarenlang bleken ze onvolledig geïnformeerd over de ernst van de gang van zaken. Dat op zich is al kwalijk genoeg en reden om het college aan te spreken op haar verantwoordelijkheid, en dus te laten af te treden. Desalniettemin bleven de coalitiepartijen star vasthouden aan het wéér willen leren van fouten. Ze vonden bovendien dat er maar één wethouder moest sneuvelen. De overige bestuurders ontdeden zich van hun verantwoordelijkheid (in het bijzonder GBWP’er Evert Weys), door te stellen dat alleen Stinenbosch verantwoordelijk was voor het zwembad-debacle. Ik wil nogmaals benadrukken dat het héle college op de hoogte was van het onderzoeksrapport en gezamenlijk het vervolgproces voorbereidde. Ook het onvolledig informeren van de raad valt daaronder. Van hun aantreden tot en met de dag van vandaag is dus heel B en W verantwoordelijk voor dit debacle. Het is dan ook lariekoek om te stellen dat alleen de voormalige CDA wethouder moest opstappen. Blijkbaar is de nieuwe baan als burgemeester voor Evert Weys belangrijker dan aan alle Bergse inwoners het ‘koninklijk’ verantwoordelijkheidsgevoel tonen door op te stappen als wethouder. Dát zou pas een fraai staaltje van lef, respect en een waardig afscheid zijn richting de stad waarvan hij zegt zoveel te houden.

Het verantwoordelijkheidsgevoel is ook weg bij de vraag: hoe nu verder? Eigenlijk speelt dat al langer. Wethouder Van der Velden gaf aan dat de raad alleen toevoegingen mag doen op het coalitieakkoord. Die zijn er de afgelopen twee jaar door de oppositie maar genoeg gedaan. Helaas is daar niets van terechtgekomen. Keer op keer gaf het Bergs college terug: ‘De raad is aan zet en als u iets anders wilt, dan gaan we dit uitvoeren’. De coalitiepartijen hebben meermaals voorstellen van de oppositie van tafel geveegd. Dualisme heeft ook de controlerende taak van de raad richting het college als doel, maar door de aanpak van de coalitie is daar de afgelopen twee jaar niets van terecht gekomen. Het lijkt mij verstandig dat de raadsleden van GBWP, CDA en GroenLinks opnieuw de cursus raadsoriëntatie volgen. De VVD hoeft dat niet, die stemde voor de motie van afkeuring. Daarna kunnen we hopelijk raadsbreed de draad oppakken.

Hoe we dus nu verder moeten als gezamenlijk stadsbestuur is wat mij betreft simpel: breek het hele coalitieakkoord open, stop met allerlei werkgroepen en ga dan echt samen, zowel coalitie als oppositie, afspraken maken over de belangrijkste dossiers. Denk bijvoorbeeld aan de schuldenberg van €260 miljoen, het overvolle stadskantoor en de erbarmelijke staat van onze infrastructuur. Inwoners zien de schuld liever dalen dan de komende twee jaar nog eens stijgen met €50 miljoen. Daarnaast moet het gehele college alsnog opstappen. Pas met dat als basis kunnen we het vertrouwen terugwinnen van de kiezers en laten zien dat we wél verantwoordelijkheidsgevoel kennen binnen het stadsbestuur. De oppositie heeft al laten zien de toekomst van onze gemeente zeer serieus te nemen. Nu is het college aan de beurt!