De Toekan kan terugkeren: raad akkoord met plannen snelweghotel A4

De karakteristieke Toekan is met het vertrek van de Van der Valk-keten uit de Wouwsche Tol al enkele jaren uit het Bergse zichtveld verdwenen, maar lijkt nu terug te keren op het nieuwe snelweghotel langs de A4. Woensdagavond is de raad akkoord gegaan met het bestemmingsplan. (Tekst: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Twee amendementen en drie moties zijn nodig om het raadsvoorstel Poortgebied Bergsche Heide door de gemeenteraad te krijgen. Het omstreden plan voor de bouw van een hotel met aansluitend twee fastfoodrestaurants langs de A4, met daarbij een tankstation, heeft de Bergse raad verdeeld. Voorstanders zien economische kansen en de verbetering van het 'verrommeld gebied' van de voormalige camping, terwijl tegenstanders vooral schade aan de natuur zien en twijfelen aan de economische meerwaarde voor de stad. Het voorstel is uiteindelijk aangenomen; alleen D66, Lijst Linssen, PvdA en SP stemmen tegen.

De BSD dient een amendement in dat volgens de burgemeester 'procedureel niet in orde bevonden is' en kan daarom niet in stemming gebracht worden. Toch houdt raadslid Van der Kallen aanvankelijk vast aan een wijzigingsvoorstel, om het gebied uit te breiden met een perceel aan de zuidzijde en in te richten voor extra natuur. "Het gaat vooral om het debat, en het hoeft niet altijd om stemming te gaan", zo werpt hij tegen. Uiteindelijk vormt Van der Kallen de het amendement om tot een -minder zwaarwegende- motie. Daarbij wordt het raadsvoorstel niet aangepast, maar krijgt het college de opdracht mee om een mogelijke uitbreiding van het ontwikkelgebied te laten onderzoeken. De motie is echter niet door de raad aangenomen. Staande de vergadering dient Van der Kallen nog een éxtra amendement in, waarbij de uitbreiding van het overslagstation gemaximeerd is op 5.000 kuub brandstof per jaar. Dit wijzigingsvoorstel is met algemene stemmen wél door de raad aangenomen, nadat wethouder Van der Velden zijn instemming had uitgesproken.

Reclamemast

Ton Linssen (Lijst Linssen) heeft op zich geen bezwaren tegen de ontwikkeling maar heeft wél problemen met de reclamemast -ook wel verwijzingsbord- dat 100.000 euro per jaar aan reclame-inkomsten moet opleveren. "Het botst met de omliggende natuur." Linssen verwijst bovendien naar de geldede beleidslijn om aan de oostzijde van de A4 géén stedenbouwkundige ontwikkelingen toe te staan. Daarom heeft zijn partij samen met D66 een amendement ingediend om de mast uit het bestemmingsplan te halen. Het is echter afgewezen en werd alleen door de oppositie gesteund.

Fietsstraat

D66 wil een "goed afgewogen besluit waarbij de gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk worden beperkt", zegt ook raadslid Ufuk Cuman. Hij dient een amendement in om de geplande nieuwe ontsluitingsweg om te vormen tot een fietsvriendelijke rijstraat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. "Wij geloven dat met een fietsstraat het autoverkeer ontmoedigt wordt en sluipverkeer tegengaat", stelt hij. Ook dit amendement is verworpen.

Citymarketing

De fractie Samen 0164 dient een motie in om toeristische kansen te versterken: raadslid Reinout Krijnen pleit daarbij voor een samenwerking tussen de gemeentelijke afdeling Citymarketing en de Van der Valk-horecaketen. Steunpunt BoZ dient de motie over citymarketing mede in. "We vinden het belangrijk dat hotels meewerken aan de toeristische ontwikkeling van de stad", zegt raadslid Ton van Dorst. De motie wordt door de gemeenteraad aanvaard.

Geven en nemen

Voor GroenLinks zijn de werkgelegenheidsbeloftes van 450 banen en de aanleg van nieuwe natuur, ter compensatie van de gekapte bomen, de reden om vóór het voorstel te stemmen. De partij moet constateren dat er wel natuurbelastende onderdelen in het plan zitten. "Wij zijn nu eenmaal een coalitiepartij en dan is het nu eenmaal geven en nemen. Dan moet je ook pijnpunten kunnen incasseren", stelt GL-raadslid Van den Ouden. Om de pijn enigszins te verzachten heeft hij een motie opgesteld om de lichtreclames op de verwijzingsmast alleen tot het middernachtelijk uur toe te staan. Het voorstel kan rekenen op een schampere reactie van raadslid Linssen. "Hebben de insecten soms een horloge om", merkt hij op. De motie wordt aangenomen; alleen SP, Steunpunt en Lijst Linssen stemmen tegen,

Tussen havensteden

GBWP-woordvoerder Piet Roosendaal ziet dat er behoefte is aan een hotel op deze locatie, tussen de havensteden Antwerpen naar Rotterdam. Volgens Roosendaal zijn de gevolgen voor natuur en milieu te overzien, mede vanwege de compenserende maatregelen. Wél vindt ook zijn partij dat de ontsluitingsweg een té grote belasting vormt voor de omgeving en daarom steunt GBWP het voorstel van D66 om de weg fietsvriendelijk te maken.

Geen gemakkelijke taak

Maarten van 't Hof (VVD) constateert dat de ambtelijke organisatie 'geen makkelijke taak' heeft gehad aan de opstelling van het plan, gezien de vele zienswijzen die zijn ingediend en de vele belangen die gediend zijn. Wel zijn er risico's rondom zwerfvuil en lichtvervuiling. "De lichtmast mag er van ons komen, maar wel onder voorwaarden zoals ook GroenLinks die stelt", zegt hij. Daarom ondersteunt de VVD ook dit amendement.

Geen draagvlak

De PvdA ziet geen toegevoegde waarde voor de gemeente en ziet geen draagvlak onder de inwoners van Bergen op Zoom voor het plan. Het kappen van tientallen hectaren bosgebied en onzekere beloftes over échte banen zijn voor raadslid Joey van Aken reden om tegen het plan te stemmen. "Waarom een hotel bouwen langs de snelweg? We hebben een prachtige binnenstad waar we miljoenen in steken. Dáár zitten onze ambities", zo stelt de PvdA'er. Van Aken moet constateren "dat het plan te weinig bijdraagt en niets toevoegt."

Fanfare laten komen en de vlag uit

Een heel ander geluid komt van het Punt-raadslid Gertjan Huismans. Wat hem betreft had "de fanfare mogen komen en kan de vlag uit". Maar hij moet tot zijn spijt vaststellen dat daar nu weinig reden voor is door alle weerstand. "We gaan de verrommeling in dit gebied aanpakken. Je kan van ontwikkelaars zeggen wat je wilt, maar het gaat om serieuze ondernemers, die van aanpakken weten", zegt Huismans. Hij is daarom uitgesproken voorstander van de bouwplannen. Voor het CDA is de 'terugkeer van de Toekan' een reden om blij te zijn met het ontwikkelplan. "Ook zijn we blij dat zoveel fracties in de raad zo groen geworden zijn", aldus raadslid Eric Verbogt.

Twijfelachtige banen

De SP vindt dat het plan "niet bijdraagt aan de economie van Bergen op Zoom", stelt raadslid Theo de Jong. De kwaliteit van de banen zou twijfelachtig zijn, voornamelijk deeltijdwerk en slecht betaald. Wethouder Van der Velden verbaast zich over deze opmerking. "De SP zou juist op de achterste benen moeten staan te springen bij de komst van werkgelegenheid. Elke baan telt", zo reageert Van der Velden.