Felle brief Lijst Linssen over gang van zaken Philip Morris-terrein

BERGEN OP ZOOM – “Een schamele 70 arbeidsplaatsen”, zo omschrijft Lijst Linssen het aantal banen dat daar vooralsnog gaat komen. Totaal niet in verhouding tot gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen. De lokale partij is boos.

In een brief aan B&W geeft fractievoorzitter Ton Linssen aan die 70 banen uiteraard goed nieuws te vinden voor degenen die daar gaan werken. “Maar”, zo schrijft hij: “Helaas heel slecht nieuws voor al diegenen die destijds door Philip Morris aan de kant zijn gezet.” Hij wijst op een overeenkomst die minimaal twee, misschien zelfs drie jaar zou gelden, opgesteld met de gemeente en de provincie enerzijds en Philip Morris anderzijds.

Die overeenkomst was er in eerste instantie op gericht de werkgelegenheid zo veel mogelijk te herstellen. De ontwikkelingsmaatschappijen Rewin en BOM zouden hier een grote rol in krijgen. Er waren tevens gesprekken met een internationaal bemiddelingsbureau dat een groot Amerikaans bedrijf probeerde zich hier te laten vestigen. Dat moest bijna 1000 banen op gaan leveren. Het vertrouwen hierin was blijkbaar groot, volgens Linssen ging die bemiddelaar aan de slag op basis van ‘no cure no pay’.

Kans verkeken

Door de eenzijdige actie van Philip Morris worden deze plannen nu volledig doorkruist en de overeenkomst dus gebroken, schijft de fractievoorzitter; “Doordat het volledige Philip Morris terrein nu wordt ingevuld met ‘slechts’ 70 banen, is de kans op nieuwe werkgelegenheid aldaar voor de meeste voormalige PM-medewerkers, verkeken. Slecht voor deze voormalige werknemers, slecht voor Bergen op Zoom en de regio.”

Ook college krijgt er van langs

Ton Linssen heeft geen goed woord over voor de handelswijze van Philip Morris. Het tart werkelijk ieder besef van fatsoen en politiek benul, zo meldt hij. Ook de wijze waarop het college dit oppakt kan op veel kritiek rekenen. De gemaakte afspraken van toen worden wel erg makkelijk terzijde geschoven en het feit dat de gemeenteraad via de media de nieuwe plannen moest vernemen vindt hij al net zo kwalijk. Hij schrijft dat ‘het college zich met een fooi laat afschepen’ en wil van B&W zo snel mogelijk weten hoe dit kon gebeuren. In de vragen die hij stelt noemt de partijleider het zelfs ‘minachting voor de gemeenteraad’.

  • Lees hier over de aankondiging van de 70 nieuwe banen.
  • Lees hier dat KijkopBergenopZoom.nl zich die middag al afvroeg of verdere werkgelegenheid nog een optie was.
  • Lees hier hoe Lijst Linssen in december die bijna duizend banen benoemde en toen al vond dat het college te weinig deed aan herstel van de werkgelegenheid.