Gemeente doet mee aan experiment centraal tellen verkiezingen

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de verkiezingen van 20 maart 2019 doen 76 Nederlandse gemeente mee aan een experiment met een centrale opzet van het tellen van de stemmen. Bergen op Zoom is er één van. Vooralsnog gebeurt dit op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming uit 2013. Minister Ollongren werkt aan een wetswijziging die centraal tellen in de Kieswet regelt.

Het experiment vindt plaats tijdens de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. In de deelnemende gemeenten tellen de leden van de stembureaus om 21.00 uur, na het sluiten van de stembussen, alleen op partijniveau de stembiljetten voor beide verkiezingen. Op basis daarvan kan op die avond voor elke gemeente een voorlopige uitslag worden bepaald.

Betrouwbaarder en transparanter

De stembureaus tellen dan dus niet hoeveel stemmen op afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt de volgende dag op een centrale locatie, door uitgeruste tellers die werken onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk stembureau. Het doel van de proef is beoordelen of met deze aanpak het telproces betrouwbaarder en transparanter is te  maken. Vorig jaar ging bij gemeenteraadsverkiezingen nogal wat mis in deze gemeente. De nieuwe aanpak moet er voor zorgen dat de kans op verkeerde uitslagen kleiner wordt.

Afbeelding (uitsnede): succo from Pixabay