Gemeente maakt nieuwe afspraken met Traverse over maatschappelijke opvang

Bergen op Zoom heeft een overeenkomst met WijZijn Traverse Groep over opvang van onder anderen dak- en thuislozen. De prestatieafspraken moeten leiden tot verdere professionalisering van de maatschappelijke opvang.

BERGEN OP ZOOM – De gemeente heeft nieuwe prestatieafspraken gemaakt met WijZIjn Traverse Groep  over maatschappelijke opvang. De afspraken duren tot 2021, zolang Bergen op Zoom nog centrumgemeente is. Het gaat onder meer voor opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. De prestatieafspraken zijn volgens wethouder Stinenbosch een 'fintetuning' van de al lopende overeenkomst: "De afspraken die in het verleden zijn gemaakt, waren vooral gericht op de overdracht en het neerzetten van een goede basis", aldus Stinenbosch. "Nu zijn er aanvullende afspraken gemaakt die moeten zorgen voor professionalisering van de contractering."

Door de veranderende wet- en regelgeving vervalt in 2021 de centrumfunctie voor Bergen op Zoom, waar het gaat om maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. De centrumregio omvat de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Hoe het vanaf dan verder gaat, zal de komende maanden duidelijk worden: de deelnemende gemeenten zijn nu bezig een onderlinge overeenkomst op te stellen om de samenwerking toch voort te zetten. Zo komt er ook een implementatieplan PvA (Plan van Aanpak) Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020. Ook hiermee heeft het college ingestemd, aldus wethouder Stinenbosch, en er wordt 50.000 euro uitgetrokken voor een projectleider.