Gemeente spreekt van redelijk rustige nieuwjaarsnacht

BERGEN OP ZOOM – De gemeente laat in een persbericht weten te vinden dat de viering van Oud en Nieuw redelijk rustig is verlopen. Er kwamen wel de nodige meldingen van vuurwerkoverlast binnen bij politie en brandweer, maar uiteindelijk kan gesproken worden van een "relatief rustige overgang van 2018 naar 2019."

Wel wordt een drietal autobranden als "opvallend minpunt" gezien. Twee daarvan vonden plaats in de vroege Oudjaarsavond, aan de Mercuriusstraat-Oost en op het Piusplein. Een derde autobrand vond later die nacht plaats in de Marslaan. Van een 112-melding betreffende een brand bij parkeergarage Achter de Grote Markt wordt niet gerept in het bericht.

Geen bekeuringen

In de aanloop naar de viering van Oud en Nieuw werd vooral ingezet op het aanspreken van jongeren die te vroeg hun vuurwerk afstaken, meldt de gemeente. Politie, BOA’s en speciale Flying Teams waren daar de afgelopen dagen al druk mee. Ook de buurtpreventieteams in Bergen op Zoom hebben een behoorlijk steentje bijgedragen. Dat leverde uiteindelijk geen processen-verbaal op, maar wel 17 waarschuwingen. Zo werden in de Plejadenlaan jongeren aangesproken die auto’s bekogelden met vuurwerk. In bijna alle gevallen is het vuurwerk in beslag genomen en konden ouders hun kinderen op het politiebureau op komen halen.

Brandjes, inbraken en ruzie

Brandweer en politie moesten diverse malen uitrukken vanwege meldingen van kleine brandjes in de openbare ruimte en bij (ondergrondse) containers. Ook ontstond er brand in een pand aan de Herman Leusstraat en bij een bedrijfje aan de Calandweg. Die waren redelijk snel onder controle.

In de Moreelsestraat moest de politie er aan te pas komen toen een aantal mensen meubilair op straat sleepten en brand wilden stichten. Dat is voorkomen en het meubilair is snel afgevoerd. In de Frederik Hendrikstraat moest de politie ingrijpen bij een vechtpartij. Na het ingrijpen is de rust ook daar weergekeerd. Verder werden er twee woninginbraken geconstateerd. Eén in de Lourdesstraat en één aan de Halsterseweg.

Over het algemeen tevreden

Burgemeester Frank Petter constateerde dinsdagochtend dat openbare de orde en veiligheid goed geborgd zijn en dat de materiële schade voor de gemeente ook lijkt mee te vallen. Wel voegde hij er dit aan toe: “Voor de eigenaren van de drie voertuigen waarin brand is ontstaan zal dit anders voelen. Het is bijzonder vervelend dat mensen persoonlijk schade lijden door dit soort onnodige acties.”