Hof van Asselbergs zichtbaar van de grond

BERGEN OP ZOOM – Op zaterdag 25 november nemen Stadlander en de Nederlandse Bouw Unie een klein feestelijk voorschotje op de bouw van het Hof van Asselbergs. De keldervloer van de toekomstige stallinggarage is dan klaar en dat wordt gezien als bouwstart van het complex met 17 eengezinswoningen en 65 appartementen.

Samen met omwonenden, gemeente en samenwerkingspartners willen de corporatie en de NBU van de eerste mijlpaal een klein momentje maken. Vanaf dan kan er op de plaats van de voormalige BBA-busremise namelijk echt gebouwd gaan worden aan een duurzaam nieuw binnenstedelijke wooncomplex met 82 woningen in een mix van 26 middeldure huur- en 56 sociale huurwoningen.

Erfgoed zichtbaar maken

Het complex, dat zichtbepalend wordt bij de entree van de stad voor treinreizigers, is erg in trek. Er hebben zich al ruim 350 geïnteresseerden gemeld voor de 83 woningen. Bijzonder wordt ook de openbaar toegankelijke ondergrondse ruimte die er moet komen, waar archeologische resten te bewonderen zijn van de vesting van Menno van Coehoorn die werden gevonden bij het afgraven van grond tijdens de voorbereidende werkzaamheden. De gemeente wil dit heel graag zichtbaar laten omdat het zo’n belangrijk stuk erfgoed is. Er wordt nu nagedacht over de invulling en er ligt een aanvraag voor subsidie bij de provincie om een deel van de kosten te dekken.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen kan door een zogeheten interesseformulier in te vullen. Om voor de huurwoningen in aanmerking te komen, dienen geïnteresseerden ingeschreven te staan op de website www.zuidwestwonen.nl. Zodra de woningen in de loop van volgend jaar in de verhuur gaan, kunnen zij op de online advertenties reageren.

Artist impression: NBU