PvdA over Parallelweg: 30 is 30. Niet voor niets!

BERGEN OP ZOOM – De PvdA is bezorgd over de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de Parallelweg. Vanaf de kruising met de Antwerpsestraatweg geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Toch wordt er aanmerkelijk harder gereden. Ook is de weg wel erg smal voor tweerichtingsverkeer.

Bij de herinrichting van de straat, ruim tien jaar geleden, is de Parallelweg verkeersluw gemaakt. Namens de PvdA vraagt raadslid Han Verbeem zich af of dat het gewenste effect heeft gehad. Buurtbewoners van Werkgroep 30 vinden in ieder geval van niet. Met name het deel tussen het Kennedy-viaduct en de Antwerpsestraatweg is een punt van zorg. Verbeem ging namens zijn partij poolshoogte nemen en schrok van de situatie: auto’s rijden er met hoge snelheid voorbij en vaak gaat het maar net goed. Zijn fractie vraagt om onderzoek en maatregelen. Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn om van de weg (gedeeltelijk) éénrichtingsverkeer te maken.

Het blijkt dat deze drempels nauwelijks effect hebben. Bovendien zijn auto’s groter en breder geworden en kunnen elkaar dus soms maar met moeite passeren. Dat leidt tot blikschade en veel bijna-ongelukken. Er komen méér jonge gezinnen in de buurt te wonen en daarom is het extra van belang dat de 30-km snelheid wordt gehandhaafd. Op dit moment wordt de weg extra belast, vanwege het omleidingsverkeer door werkzaamheden aan de Guido Gezellelaan.  Er staan nu herhalingsborden maar die zijn van tijdelijke aard. De PvdA zou graag zien dat deze borden ook ná voltooing van de Guido Gezellelaan blijven staan.

Meer overlast: met name hondenpoep

De leefbaarheid van de straat wordt niet alleen aangetast door het (te) snelle autoverkeer maar ook door zwerfvuil en troep. Het fietspad en het tussenliggende plantsoen met de hoofdrijbaan wordt als hondenuitlaatplek gebruikt. Opgeruimd wordt er niet, ook al omdat er geen voorzieningen zijn om de opgeraapte hondenpoep te deponeren. Na de herinrichting van de straat zijn gaandeweg de vuilnisbakken weggehaald. Sinds het versoberen van het onderhoud komen de poepscooters ook niet meer langs. Het resultaat: een vieze, stinkende groenstrook, met name tijdens de warme zomerdagen.

Snel aanpakken

De PvdA vraagt het college van B en W de situatie snel grondig te onderzoeken en met maatregelen te komen. Bijvoorbeeld hogere verkeersdrempels, stelt raadslid Verbeem voor. Maar ook betere bestrating, die de verkeerdruk wél aan kan. Hij vindt tevens dat er meer gehandhaafd moet worden op hondenbezitters die de uitwerpselen van hun huisdier niet opruimen. En er dienen hiertoe weer bakken te worden geplaatst, uit oogpunt van hygiëne en volksgezondheid.