Raad ziet geen heil in experiment met gereguleerde wietteelt

Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / TinaKru

BERGEN OP ZOOM – Een meerderheid van de Bergse raad ziet geen heil in een gemeentelijke proef met gereguleerde wietteelt en -verkoop. Dat bleek uit de bespreking van een brief, die de PvdA donderdagavond herover had geagendeerd in de raadscommissie. "Met de landelijke wietproef moet het wietbeleid worden ingehaald door een beleid met gereguleerde teelt en verkoop. Daarmee zou de wiethandel uit de illegaliteit worden gehaald", zo stelt Van Aken. "Het is beter voor de gezondheid, minder dumpingen in het buitengebied, minder criminaliteit… een win-win situatie". Daarmee zou Bergen op Zoom kunnen aansluiten bij gemeenten als Breda en Tilburg.

Inmiddels heeft de minister bekendgemaakt dat hierover 'bestuurliijke afspraken' gemaakt kunnen worden.

Sinds 2010 kent Bergen op Zoom een zero-tolerancebeleid ten aanzien van softdrugs en zijn de coffeshops gesloten. "Wat is er sindsdien gebeurd? Wat is de situatie nu?", vroeg Van Aken zich hardop af. De PvdA-voorman overweegt een motie in te dienen tijdens de komende raadsvergadering, waarin hij oproept tot een evaluatie over het huidige beleid.

Geen motie nodig

Burgemeester Petter: "Het kan nooit kwaad om beleid te evalueren en daarvoor hebben we geen motie nodig." De bestuurder voelt er weinig voor om aansluiting te zoeken bij de controlegemeenten. "Als we geen voordeur hebben, dan kennen we ook geen achterdeur", zo motiveert hij. Sterker nog: hij zou zelfs bij de minister hebben aangedrongen om Bergen op Zoom en Roosendaal als voorbeeld te benoemen hoe het ook anders kan; "En alle wietshops in het hele land te sluiten."

Weinig vertrouwen

In het experiment heeft Petter weinig vertrouwen. "Tachtig procent van de illegale wietteelt is voor de export en niet voor lokaal gebruik", stelt hij. "Ik ben het eens dat de kosten voor opsporing en signalering van drugslabs onaanvaardbaar hoog zijn. Maar voor ons is het geen reden om het hoofd in de schoot te leggen en het op z'n beloop te laten, zoals dat in andere gemeenten in het land gebeurt." Petter blijft daarom voorstander van het huidige, zogeheten Courage-beleid en wil het zelfs doorzetten in de vorm van een 'Courage 2.0', zo stelt hij. "Ik voel me een beetje zoals in het dorp van Asterix en Obelix, dat moedig stand houdt", zegt hij glimlachend.

Tegenstand uit de raad

Ook andere fracties voelen weinig voor het PvdA-voorstel. Steunpunt BoZ en CDA onderschrijven de motivatie van de burgemeester. "Blijkbaar vergeet de PvdA bij het win-winverhaal de 80 procent van de teelt die voor de export bedoeld is", merkt Jaap van Dam (CDA) op. Meino Dam (Lijst Linssen) stelt zelfs, dat steeds meer gemeenten twijfels hebben over de wietproef. "Het aantal dealers neemt toe en ze worden steeds jonger", zegt hij. Experimenten met gereguleerde teelt noemt hij naïef. De plannen van PvdA zijn volgens hem bovendien in tegensrijd met anti-rookbeleid. "In Nederland worden de sigarettenrokers verbannen omdat het zo ongezond is. Dit experiment staat haaks op eerdere initiatieven van de PvdA om roken te verbieden omdat het namelijk zo slecht is". Het liberale Punt-raadslid Gertjan Huismans vreest, dat criminelen altijd wegen blijven zoeken om een voet achter de deur te houden bij drugshandel.

Voorzichtigheid geboden

Zelfs D66, normaliter voorstander van de legalisatie van wiet, is terughoudend over een mogelijk wietexperiment. "Je moet er voorzichtig mee zijn", merkt Carinne Elion op. "We hebben een keuze gemaakt voor het zero-tolerancebeleid." Weliswaar heeft de PvdA haar "even aan het twijfelen gebracht" maar ze vindt dat er eerst landelijk beleid moet komen. "Voorlopig doen we daarom even niet mee aan dit experiment."

Steun van GL, SP en VVD

Steun kwam er slechts van GroenLinks, de SP en -verrassend genoeg- van de VVD. "Laten we eens besluiten om mee te doen met het experiment om te zien wat de effecten ervan zijn", aldus VVD'er Dominique Hopmans. Ook Peter van den Ouden (GroenLInks) ziet kansen met gereguleerde teelt en verkoop. "Ik ben blij dat de burgemeester heeft toegezegd dat in 2019 een evaluatie komt van 2019", stelt hij.

Bijzonder genoeg is de burgemeester op voorhand al overtuigd van het succes van Courage, nog vóór de evaluatie heeft plaatsgevonden – aldus Van den Ouden. "Het is nog maar de vraag of dat zo is. Want de illegale drugsteelt en handel gaan nog steeds door." GroenLinks wil eerst de evaluatie afwachten "alvorens we kunnen vaststellen of we inderdaad in het dorpje van Asterix en Obelix wonen."