Ravelijn vaker open en de drijvende brug wordt aangepast

BERGEN OP ZOOM – De meningen over het opgeknapte Ravelijn liepen, zeker in het begin, behoorlijk uiteen. Het terugbrengen in de oorspronkelijk staat werd door velen als ‘kaal’ ervaren. Inmiddels zijn de meeste mensen er wel aan gewend. Er spelen nog wel andere punten van kritiek. Aan een deel daarvan wordt gewerkt, aldus de gemeente.

Onlangs stelde het CDA een aantal vragen over het hernieuwde Ravelijn. Inmiddels heeft wethouder op de meeste daarvan antwoord gegeven, beginnende met de vraag om bankjes voor ouderen. Die stonden er wel bij de opening, als tijdelijke zitplekken, maar waren daarna weer verdwenen. De wethouder heeft het CDA laten weten dat er opnieuw zitjes zijn geplaatst in de kazematten. Of de videopresentaties die draaiden bij de opening ook terug komen in één of andere vorm, is onwaarschijnlijk. Over de verdere inrichting van het vestingwerk wordt nog nagedacht. Onderdeel daarvan zijn de nu nog ontbrekende afvalbakken die zwerfvuil moeten tegengaan.

Drijvende brug aanpassen

Een punt van kritiek dat de CDA-factie aankaartte was de vervuilde drijvende brug, die vol ganzenpoep zat. Van der Velden meldt dat die voorlopig wekelijks wordt schoongemaakt en aan de architecten is gevraagd om een constructieve oplossing te bedenken die de ganzen en eenden weert van de loopbrug. Omdat het Ravelijn vanaf dit najaar dagelijks wordt opengesteld is het nog belangrijker geworden dat deze entree schoon is, en blijft.

Blauwalg

Over het botulisme, de blauwalg en dode vissen in het water kan het college momenteel alleen melden dat er onderzoeken lopen naar goede oplossingen. Het door de CDA’ers aangedragen inzetten van drijvende moerassen volstaat niet volgens de gemeente. De brief van 14 juli repte daarnaast nog over de metalen ogen op de wal. De fractie vroeg zich af of die een functie hebben omdat ze niet mooi en passend werden gevonden. Volgens de wethouder zijn ze echter nodig om veiligheidsredenen. Ze dienen om het gras op die wallen op een veilige manier te kunnen maaien.