Stadlander heeft duidelijke boodschap voor de politiek

BERGEN OP ZOOM – In het hele verzorgingsgebied van Stadlander hebben politici een schrijven ontvangen van de wooncorporatie. Met het oog op de verkiezingsprogramma’s voor 2018 wil de organisatie de juiste informatie en toekomstverwachtingen meegeven. Er dienen belangrijke knopen te worden doorgehakt.

Bestuurder Ton Ringersma gaat er eens voor zitten. Hij wil graag een inzage geven in de belangrijke vraagstukken die spelen en dat zijn er nogal wat. Allereerst is er de doelgroep waarvoor een wooncorporatie als Stadlander actief hoort te zijn. Die verandert qua samenstelling en zal op termijn gaan krimpen. Nu zijn er nog veel ouderen (de gemiddelde huurdersleeftijd is ongeveer 60) deel van die groep maar die zijn een keer uit de tijd. En hoewel de inkomensgroep tot 36.000 euro per jaar groeit, gaat toch de vraag naar huurwoningen afnemen. Er zullen veel jonge mensen een paar jaar willen huren, als opstap, maar die gaan daarna vaak kopen. Dat blijkt uit cijfers van onder meer het CBS en het is in de praktijk ook al te zien, aldus Ringersma. “Er komt dus, als we hier niet tijdig op inspelen, een overschot aan sociale huurwoningen. Daar is geen landelijk beleid op te maken, iedere regio is anders.”

Getallen

Met name op social media wordt nogal eens geklaagd over lange wachttijden voor woningzoekenden. Toch geven de cijfers een ander beeld. In 2016 was de gemiddelde wachttijd 10 maanden. Natuurlijk ligt het wel aan hoe kritisch een woningzoekende is. Hoe meer eisen, hoe kleiner de kans dat het aanbod voldoet. De ene huurprijsklasse biedt ook sneller opties dan de andere. Daarnaast staan er bijna 4500 woningzoekenden ingeschreven, waarvan nog geen derde actief zoekt. Onder ‘actief’ verstaat Stadlander minstens drie keer gereageerd hebben op een woning. En kómen als je een bezichtiging hebt afgesproken. Wie dat een paar keer niet doet, verdwijnt onder op de spreekwoordelijke stapel. Dergelijk gedrag houdt wachttijden namelijk onnodig langer voor de welwillende woningzoekenden.

Prettig wonen

Er is tevens een sociaal-maatschappelijk kant aan de taken van Stadlander en die is, mede door een terugtrekkende overheid, alleen maar toegenomen. Ringersma: “Prettig wonen vinden we erg belangrijk. In een tijd waarin leefbaarheid steeds meer door mensen zelf moet worden bepaald en geregeld, is dat best een lastig vraagstuk soms. De overheid en zorginstellingen ontfermen zich minder of op z’n minst anders over ‘mensen waar wat mee is’. Die blijven dus veel meer wonen in de wijk en zorgen soms voor veel overlast. Dat is vaak niet zomaar opgelost."

De bestuurder vervolgt: "Alleen al omdat we een verantwoordelijkheid hebben richting álle huurders, zien we het als taak te bemiddelen waar mogelijk. Het komt, als oplettendheid van goedwillende buren niet helpt, vaak neer op dossiers opbouwen en dat kost tijd. We betrekken daar natuurlijk zorginstellingen bij. Uitzetting kan echter pas als alle andere pogingen niet slaagden. Helaas groeit die problematiek alleen maar, nu mensen steeds minder worden opgenomen door zorgaanbieders. Dat is een gezamenlijk maatschappelijk probleem, waarvan we hopen dat ook politici zich terdege bewust zijn. Het speelt bovendien echt niet alleen in wijken waar wij een rol hebben. Eigenlijk zou vooral de gemeente hier de regie in moeten nemen. Na een uitzetting staat iemand op straat, en dan?”

Duurzaam bouwen en wonen

Stadlander ziet bij de realisatie en renovatie van woningen de belangrijke meerwaarde in van duurzaam bouwen. Gasloos is sinds kort een belangrijke insteek, die vanaf 2018 voor nieuwbouw is toegestaan. Ook daar zouden gemeentes hun rol in moeten pakken, vindt Ringersma: “Laat ons gemiddeld eens 30 procent van de woningbouw onder onze hoede hebben. Dan blijft het overgrote deel verantwoordelijkheid van anderen. Een gemeente zou bouwpartners en bedrijfsleven moeten verleiden tot het weglaten van aardgasvoorzieningen. Wij zijn er al mee gestopt. Het scheelt zelfs bouwkosten, die leidingen zijn namelijk duur. Daarnaast zien we het als taak om zuinig te zijn op de aardbol. Dat is voor ons een groot thema, waarbij we graag het goede voorbeeld geven. Maar we krijgen het niet alleen voor elkaar. Die bewustwording kunnen we deels wel zelf creëren bij huurders en organisaties waar we mee samenwerken. Richting de overige inwoners en bedrijven heeft een gemeente daar een taak."

Belangrijke input

“Wat we van de politiek verwachten?” De bestuurder zou vooral graag zien dat lokale politici hun wensen aangaande gemeentelijk beleid laten aansluiten bij de taken én cijfers waar zijn corporatie mee te maken heeft. “We hopen dat ze verkiezingsprogramma’s en beloften aan kiezers baseren op feitelijkheden en toekomstverwachtingen die we met een uitgebreid overzicht hebben aangeboden. Dat zijn niet alleen onze cijfers maar ook die van gemeenten, het CBS en een onderzoeksbureau als RIGO. En mochten ze meer nog willen weten, dan zijn ze van harte welkom.”