Trossen los voor Expedite Catan, zoektocht naar opwaardering binnenstad begonnen

BERGEN OP ZOOM – Woensdagavond vond de eerste bijeenkomst plaats van Expeditie Catan. Een project waarin de gemeente, samen met wie zich maar geroepen voelt, op zoek gaat naar nieuwe impulsen voor de binnenstad. Met een inspirerende spreker en een uiteenzetting van de missie is daarmee een start gemaakt, die moet gaan leiden tot een breed gedragen aanpak waar alle betrokken partijen bij aanhaken.

Na een kort welkomstwoord, waarbij wethouder Arjan van der Weegen tevreden vaststelde dat de opkomst hoog was, kreeg Wouter de Vries het woord. Hij geldt als een van de belangrijkste auteurs van boeken over dienstenmarketing en weet zowel collegezalen als theaterzalen te inspireren en tot nadenken te dwingen. Zijn belangsrijkste boodschap: Zoek naar één werkelijk onderscheidende eigenschap, blink daar in uit en zorg dat je het kort en bondig kunt vermarkten. Als het niet met een korte omschrijving is uit te leggen, ga je er mensen nooit warm voor krijgen.

De wijde wereld in, inspiratie opdoen

Met die missie in het achterhoofd nodigde Richard Stomp, projectleider Brede Aanpak Binnenstad, de aanwezigen uit om aan de ontdekkingsreis deel te gaan nemen. Dat kan als adviseur, of als expeditielid. Met een aantal serieus geïnteresseerden wil het projectteam echt op pad. Locaties bezoeken, sfeer proeven en ideeën opdoen bij evenementen, musea en andere expo's bekijken. Met steeds in het achterhoofd: Is dit te vertalen naar wat Bergen op Zoom wil en kan zijn?

Er is een verdeling gemaakt in drie werkgebieden, te weten de monumenten, het museum en de evenementen. Die worden als belangrijkste pijlers gezien voor het vinden van een duidelijke, vermarktbare identiteit. Aan het eind van de expeditie hoopt het projectteam een soort convenant op te kunnen stellen dat een richtlijn wordt voor alle grotere culturele activiteiten en evenementen.