Twijfel over nut plastic-inzameling bij Lijst Linssen

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Sander Siebelink stelt schriftelijke vragen over het werkelijke nut van de wijze waarop in Bergen op Zoom plastic wordt ingezameld. Het zou amper effect hebben op het milieu en maar zeer matig geschikt zijn voor hergebruik.

De fractie van Lijst Linssen baseert zich op een recent verschenen rapport van het Centraal Plan Bureau. Daaruit zou blijken dat de huidige inzamelmethode nauwelijks milieuwinst oplevert. Het draagt amper bij aan het verminderen van vervuiling door zwerfafval en plastic soep in de zee. Bovendien is de kwaliteit van het ingezamelde materiaal van matige kwaliteit en beperkt houdbaar, waardoor uiteindelijk alsnog veel gescheiden afval wordt verbrand. Deze wijze van recyclen vermindert CO2-uitstoot maar beperkt, aldus het rapport.

Risico op andere vervuiling is groot

Volgens het CPB kleeft er tevens een ander risico aan de huidige wijze van afval inzamelen. Het wordt steeds duurder en lastiger om van restafval af te komen, waardoor de kans toeneemt dat mensen gaan dumpen of het bij het gft gooien. Dan is het effect onder de streep alleen maar minder gunstig voor het milieu, stelt Siebelink in zijn brief. Zijn partij was eerder al kritisch over de verkozen wijze van inzamelen.

Robots inzetten

Toch zien het raadslid en zijn fractie ook mogelijkheden. Ze wijzen op het pleidooi van het CPB om ingezameld plastic beter te sorteren, waardoor de kwaliteit van de gerecyclede kunststof omhoog gaat. Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij gespecialiseerde inzamelhallen, waar robots het plastic uit restafval halen. Dit stelde de partij ooit voor maar die motie haalde het niet.

De brief roept de gemeentelijke organisatie, de raad en het college op nog eens goed te kijken naar alternatieve en effectievere methoden. Daar zou ook Saver bij betrokken moeten worden maar het moet wel vooral gaan om de belangen van de Bergenaren, stelt Siebelink: “Dat Saver er mogelijk belang bij heeft dat er zo veel mogelijk wagens rondrijden om plastic afval in te zamelen, is naar onze mening van ondergeschikt belang ten opzichte van het beperken van de kosten voor onze inwoners en het behalen van milieudoelstellingen.”

Foto: Pixabay/Mizianitka