Twijfels PvdA over tarieven en arbeidssituatie thuiszorgmedewerkers

BERGEN OP ZOOM – PvdA’er Joey van Aken wijst het college op de uitvoering van de Wmo. Die heeft er weliswaar voor gezorgd dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, maar de mensen die dat moeten uitvoeren komen er soms bekaaid van af. Dat moet anders, ook in Bergen op Zoom, als het aan zijn partij ligt.

“Thuiszorgmedewerkers werken zich een slag in rondte, gaan ten onder aan stress en slagen er maar net in om aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen”, schrijft van Aken. “Dat kan en moet anders.” Hij wijst erop dat het een keuze per gemeente is, gemaakt door het college, of er bij de inkoop van zorg vooral gekeken wordt naar prijs dan wel kwaliteit. Dat laatste moet volgens het raadslid niet alleen gaan om hoe goed die ondersteuning wordt geleverd. Het gaat evenzeer om het loon en de arbeidsomstandigheden van thuiszorgmedewerkers.

Hoe reëel is Bergse tarief?

Om tot een nette vergoeding te komen heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een vuistregel opgesteld, de ‘Reële prijs Wmo 2015’ geheten. Die wordt lang niet overal gehanteerd en de Bergse PvdA vraagt zich af of er in onze gemeente wel fatsoenlijke tarieven betaald worden. Daarover wil de fractie tekst en uitleg. Niet alleen betreffende de hier vastgestelde bedragen, ook over de totstandkoming ervan én over de arbeidsomstandigheden van de mensen die het werk doen.

Afbeelding: Pixabay / Gerd Altmann