Uitstraling Halsters winkelhart wordt kwestie van een lange adem

BERGEN OP ZOOM – Het CDA maakt zich al enige tijd hard voor de situatie in het Halsterse dorpshart. De winkeliers daar hebben het best lastig. Er is veel concurrentie, de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen lieten te wensen over maar ook de uitstraling van de omgeving is niet bepaald uitnodigend. Raadslid Erik Verbogt wijdde er al de nodige correspondentie aan, onder meer met de gemeente. Hij is vooralsnog niet onder de indruk van de wijze waarop die reageert.

Het plan Vogelenzang loopt uit, minstens een jaar. Waarom exact is voor omwonenden en de winkeliersvereniging onduidelijk. Wat eigenlijk in een afrondende fase had moeten zitten dient nog te worden opgestart. Ondertussen liggen er flinke percelen braak en wordt aan onderhoud niet veel gedaan. Ook trottoirs verzakken hier en daar. Verbogt schreef er een brief over aan de gemeente en richtte zich ook tot Stadlander. De woningcorporatie liet het hoge gras en onkruid weghalen.

De gemeente reageerde, tot teleurstelling van het CDA, iets minder proactief. In een schriftelijk antwoord meldt wethouder Coppens: “Het openbaar gebied van Vogelenzang is opgenomen in de reguliere beheercyclus. Onkruidbestrijding maakt hiervan onderdeel uit. Op dit moment is er geen aanleiding het onderhoudsniveau op te hogen.” Wel meldt hij dat de stoepen worden gecontroleerd en waar nodig hersteld. Verbogt vindt het geen bevredigende reactie: “We beraden ons nog over het vervolg, ook omdat de ondernemers nu niet echt blij zijn met het antwoord.”

Winkeliers willen vooruit

Voorzitter van de winkeliersvereniging Gerrit Atres meldt dat er geregeld overleg is met de gemeente en Stadlander. Er zijn al een aantal zaken verbeterd, qua bereikbaarheid en extra parkeerruimte. Al blijft dat laatste een ‘issue’ op drukke dagen. Ook hij weet niet waarom de plannen rondom Vogelenzang, een project van Stadlander en de gemeente, zo uitlopen. Wel noemt hij het een ‘heikel punt’ voor zowel omwonenden als de ondernemers in de Dorpsstraat: “Er is veel concurrentie van andere winkelcentra. We hebben zéker bestaansrecht, met veel speciaalzaken en goed ondernemerschap, maar het helpt niet als de omgeving zo weinig representatief is.” Hoeveel overlast er precies komt als de uitvoering van het project werkelijk plaatsvindt, kan hij ook niet inschatten. Wel wordt gepoogd dit zo kort mogelijk te houden, meldt hij.

Uitstel is teleurstellend

Over de wijze waarop de gemeente omgaat met ‘zijn’ winkeliersvereniging is Atres niet ontevreden: “Als we met een vraag of melding komen, wordt het serieus genomen en waar mogelijk snel opgepakt.” Voor hem en zijn collega-ondernemers is alleen het uitstel van de plannen wel teleurstellend, geeft hij eerlijk toe: “We gaan er van uit dat het mooi wordt en worden ook betrokken bij de inrichting straks, maar het had eigenlijk al bijna klaar moeten zijn.” Het wordt een kwestie van een lange adem voor het Halsterse winkelcentrum.

Lees ook:

Foto's: CDA Bergen op Zoom