Van der Kallen: geen zonnepanelen bij reserve-waterbergingsgebied

Het geplande zonnepark bij de Evertkreekweg in Roosendaal. Tekst: Han Verbeem, illustratie: gemeente Roosendaal / Diepp Solar)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – De Bergse politicus Louis van der Kallen, lid van de fractie OnsWater/Waterbreed in het algemeen bestuur (AB) van waterschap Brabantse Delta, maakt zich zorgen om de waterberging in westelijk Brabant. Door de provincie zijn een aantal reserve-waterbergingsgebieden aangewezen, onder meer bij het beekdal van het geplande zonnepark Evertkreekweg in Roosendaal. En dat vindt hij onverstandig, zo schrijft hij in een brief aan het dagelijks bestuur (DB) van zijn waterschap. Hij wil dat het schap protest aantekent bij het Roosendaalse gemeentebestuur.

"Het is onwenselijk om in beekdalen zonneparken te realiseren in een strook van minimaal 100 meter aan weerszijden van een beek in een gebied dat  is aangeduid als reservering waterberging:, aldus Van der Kallen.  "In de meeste bestemmingsplannen en landschapsbeleidsvisies van de gemeenten in ons werkgebied is een 100 meter strook als te beschermen zone ook opgenomen." Van der Kallen stelt, dat in deze tijd van klimaatsveranderingen men zorgvuldig moet omgaan met waterberging. "Bijvoorbeeld door regenwater in bergingsgebieden op te slaan voor als rerserve momenten van grote droogte."

In zijn brief stelt Van der Kallen een aantal vragen aan het DB. Zo wil de politicus weten wat de positie van het waterschap is bij de aanleg van het zonnepark, en of Bravantse Delta om advies is gevraagd. Verdder vraagt hij of de ontwikkelingen "gezien de klimaatontwikkelingen, wenselijk dan wel acceptabel" zijn voor het DB. "Is die eventuele mening van uw DB kenbaar gemaakt aan de gemeente Roosendaal?" Tenslotte
oppert Van der Kallen de suggestie om een bouwverbod af te kondigen voor zonnepanelen, via de Keur (de regelgeving) van het waterschap.