Vereniging Binnenstad: hoogbouwplan Nieuwe Vesting moet van tafel

BERGEN OP ZOOM – Er is het nodige te doen over de nieuwbouwplannen voor de Nieuwe Vesting, de wijk die om het Groot Arsenaal aan het verschijnen is. Vooral de geplande hoogbouw doet veel stof opwaaien. Vereniging Binnenstad heeft ook een zienswijze op de ‘prietpraat’ in de uitwerkingsplannen ingediend inmiddels.

De vereniging is niet onder de indruk van de plannen, meldt een brief van het bestuur aan het college. In ieder geval niet positief onder de indruk. De leden hebben meerdere onderdelen het nodige aan te merken en dat begint al met de wijze waarop de plannen worden aangekondigd. De wervende teksten worden afgedaan als ‘prietpraat waar menig student stedenbouwkunde een onvoldoende mee haalt’. Het grootste punt van kritiek is echter dat het bestemmingsplan en de bijbehorende uitwerkingsplannen totaal zouden verschillen van wat er werkelijk moet komen.

Monumentale restanten niet bewaard

De Vereniging Binnenstad heeft grote moeite met het feit dat een aantal monumentale restanten die vallen onder het beschermd stadsgezicht mogelijk niet behouden blijven of beschadigd kunnen raken, bijvoorbeeld tijdens het slaan van heipalen. De omgekeerde wereld, aldus de brief: “U moet deze relicten in het kader van het beschermd stadsgezicht respecteren, koesteren en behouden.” De plannen gaan dan ook voorbij aan gemaakte afspraken over het beschermen en herstellen van het water, kades, de Waterschans en overblijfselen in de grond. Verder wordt de in de plannen gebruikte omschrijving ‘knipoog naar het verleden’ voor de bouwstijl en plannen als onzin afgedaan in de brief. Er verwijst niets naar de oude fabrieken en loodsen uit de roemrijke Bergse suikerindustrie, aldus Vereniging Binnenstad. Die vindt dat er een andere ontwikkelaar en architect moeten worden gezocht, met meer respect voor het verleden.

'Ernstige misleiding'

Nog een punt is het gebrek aan parkeerruimte dat zou dreigen. Er zouden zelfs al bestaande en aan andere delen van de wijk toebedeelde parkeerplaatsen zijn meegerekend in de nieuwe plannen, zo valt te lezen. En er is meer kritiek op hoe informatie wordt gebracht en geïnterpreteerd. Dat betreft onder meer het feit dat de buurtbewoners niets wisten van de hoogbouw. Er was amper informatie vindbaar die dat aankondigde. Op 5 oktober nog was volgens Vereniging Binnenstad op de website www.scheldevesting.nl niets te vinden over het plan Op de Weele, de gewraakte hoge flat. ‘Ernstige misleiding’, aldus de briefschrijvers, voorzitter Piet Juten en secretaris Flip Aertssen. Gezien de onrust die is ontstaan vinden ze dat het plan van tafel moet.

Afbeeldingen: fotomontages gemaakt door buurtbewoner